Skogvernet bremses, men det skal være midlertidig. lover myndighetene. Ill.foto: Naturpress.

Statsforvalterne er inntil videre bedt om å bremse ned sitt arbeid med vern av skog.

Det er Statsforvalteren i Innlandet (SII) som opplyser dette.

LES OGSÅ:

Grunnen til at regjeringen har bedt om midlertidig oppbremsing er todelt, men har i begge tilfeller med manglende midler å gjøre. Sist uke la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett, og blant postene der er kutt med 50 millioner kroner fra de opprinnelige 436 millioner kroner som var avsatt til skogvern i 2022. Dette påvirker framdriften av skogvernet.

I tillegg har det bygd seg opp en kø med områder klare for vernevedtak hos Klima- og miljødepartementet, og som også er klare for tilråding fra Miljødirektoratet. Denne køen har bygget seg opp over de siste årene på grunn av for lite midler i statsbudsjettet til å verne alle disse områdene, ifølge SII. 

Statsforvalteren i Innlandet understreker «at dette ikke er et signal om at arbeidet med skogvern skal trappes ned på sikt. Målet om 10 % vern av skogen i landet står ved lag», og nedtrappingen i skogvernet – både for skog på privat grunn og i Statsskog-områder – gjelder for en periode, heter det.

Det er imidlertid uvisst hva som vil skje med igangsatte saker, der skogeier har blitt tilbudt areal og er i prosess. Men der det er gitt tilrådning fra Statsforvalteren til MD, og/eller der det er undertegnet avtaler, skal områdene ikke settes på vent. Det samme gjelder områder hvor det er meldt oppstart, eller som har vært på høring.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?