Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Statsforvalteren

Ble opprettet 1. september 1982. Oppgave: Påse at regjeringens miljøpolitikk etterleves regionalt og lokalt.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Men målet om 10 prosent vern av skog står ved lag.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Oddlaug Ellen Knutsen er ansatt som ny fylkesmiljøvernsjef hos Statsforvalteren i Nordland.
Inngrepene i naturen blir svært store på grunn av dimensjonene på prosjektet, mener Statsforvalteren i Vestland.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Statsforvalteren i Nordland er svært bekymret for artsmangfoldet.
Avrenning fra avløp og jordbruk bidrar fortsatt betydelig til næringstilførsler til mange av Mjøselvene.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Over 2600 "nye" dekar i Agder kan få naturreservatstatus.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Funnet på sjøbunnen ligger ved Ragn-sells behandlingsanlegg for kasserte bildekk. Naturvernforbundet anmoder politiet om å etterforske utslippene med sikte på strafferettslig forfølgning.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.