Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Åtte av ti italienere mener at klimaendringene er menneskeskapt, men det er bare seks av ti nordmenn som mener det samme, viser en fersk EU-studie.

En av fire nordmenn, eller 24 prosent for å være nøyaktig, sier at de ikke tror klimaendringene er menneskeskapt. Kun ti prosent av italienerne sier det samme.

– Nitrist! Tittelen på saken kunne vært: «En av fire nordmenn tror ikke på verdens fremste klimaforskere.» Dessverre er det ikke overraskende at nordmenn i mindre grad enn andre folk tror på verdens fremste klimaforskere, sier leder i Greenpeace, Frode Pleym til Naturpress.

– Hva forteller denne undersøkelsen deg?

– Norge er et oljeland, hvor oljelobbyistene og fossilpolitikerne har enorm definisjonsmakt. Når nordmenn tutes ørene fulle av at akkurat norsk olje er en del av klimaløsningen, er det ikke så rart at en høyere andel her verken tror på klimaforskning eller er bekymret for klimaendringene. På en måte er det nesten utrolig at det faktisk er et klart flertall som tror på forskningen.    

– Utlandet ler av Norge

– Er det pinlig for Norge, synes du?

– Jeg har til gode å møte noen utenlands som ikke ler av påstanden om at norsk olje er renere enn olje fra andre land.

Pleym peker på oljelobbyister og politikere for å finne en forklaring på det norske fenomenet.

– Langt mer alvorlig enn ryktet vårt utenlands, er at politikerne våre ikke tør å gjennomføre den kraftfulle klimahandlingen som de så inderlig godt vet trengs. På mange måter er det en ond sirkel; oljelobbyistene nedsnakker klimatrusselen, folk lulles inn i en tro på at krisa ikke er reell eller spesielt alvorlig, og politikerne tør ikke vise lederskap for å løse den.

– Om vi ikke når klimamålene våre, så skyldes det feige politikere som forholder seg mer til lobbyister og klimafornektere enn det store flertallet nordmenn som faktisk vil ha handling, sier Frode Pleym. 

– Alt snudd på hodet

Pleym er ikke alene om å reagere på undersøkelsen som kom i dag.

– Det er oppsiktsvekkende at Norge skiller seg ut som landet med flest klimaskeptikere i undersøkelsen, sier professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen, begge ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, i en uttalelse.

Forskerne påpeker at nordmenn generelt har høy tillit til forskere.

– I klimaspørsmålet er alt snudd på hodet, sier de.

EU-studien er del av EU-programmet Horisont 2020. I tillegg til Norge og Italia, er Irland, Polen, Tyskland og Storbritannia med i studien.

LES OGSÅ:


- Annonse -
Vil du annonsere her?