Kan det nye initiativet klare å stanse plastforsøplingen? Illustrasjonsfoto: Unsplash.

I dag lanserte Norge og Rwanda en såkalt høyambisjonskoalisjon mot plastforurensing, sammen med 19 andre land.

– Vi tok initiativet til å samle en gruppe ambisiøse land for å jobbe sammen for en effektiv miljøtraktat som etablerer globale regler og stanser plastforurensingen innen 2040, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide, i en melding fra KLD.

De andre landene som er med i koalisjonen er Peru, Tyskland, Senegal, Georgia, Storbritannia, Portugal, Chile, Denmark, Finland, Sverige, Island, Costa Rica, Ecuador, Canada, Sveits, Portugal, Frankrike, Sør-Korea og Den dominikanske republikk.

Arbeidet med høyambisjonskoalisjonen startet etter resolusjonsvedtaket 5/14 på FNs miljøforsamling i mars 2022 om å starte forhandlinger om en ny internasjonal bindene avtale mot plastforurensing.

Plastforurensingen forventes å øke betraktelig de neste tiår uten global handling. I følge OECDs Global Plastic Outlook vil plastavfall i elver og innsjøer øke fra 109 millioner tonn i 2019 til 348 tonn i 2060, mens plast i havet forventes å øke fra 30 millioner tonn i 2019 til 145 millioner tonn i 2060.

– Dette er en uakseptabel byrde for kommende generasjoner. Plastforurensing utgjør en krise for vår planet som påvirker menneskers helse, biologisk mangfold og klima, sier Jeanne d’Arc Mujawamariya, Rwandas miljøminister. Hun er også koalisjonens andre leder.

Forbruket av plast ventes å øke fra 460 millioner tonn i 2019 til 1231 millioner tonn i 2060, om ikke nye tiltak settes inn. Sektorene som driver veksten er plastemballasje, bilindustrien og byggebransjen, som samlet vil stå for 2/3 av totalen, ifølge KLD.

Medlemmene i Høyambisjonskoalisjonen vil møtes under FNs Generalforsamling i New York om noen uker for å diskutere neste steg i koalisjonens arbeid frem mot det første forhandlingsmøte i Punta del Este i Uruguay 28. november, blir det opplyst.


- Annonse -
Vil du annonsere her?