Espen Barth Eide og Ecuadors miljøminister Gustavo Manrique da de møttes under klimatoppmøtet i Glasgow i fjor. Foto: KLD / Unsplash.

Ecuador mottar pengene etter en tilbakegang i avskogingen i 2019. Landet gjør et viktig arbeid, slår KLD fast.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kunngjorde utbetalingen i et møte med Ecuadors miljøminister Gustavo Manrique Miranda i New York i forrige uke, da begge var tilstede under åpningen av FNs generalforsamling.

– Jeg vil gratulere min kollega og Ecuador. Disse resultatene tjener ikke bare Ecuador og menneskene som bor der, men hele verden, sier Barth Eide i et innlegg på KLDs nettsider

Pengene fra Norge skal brukes på ytterligere tiltak for å holde avskogingen nede.

Norge og Tyskland inngikk et klima- og skogsamarbeid med Ecuador i 2018. Hensikten er å belønne Ecuador for å redusere avskogingen og støtte landet i å nå klimamålene sine. Nå fire år senere har Ecuador mottatt omtrent 400 millioner kroner fra Norge og Tyskland for gode resultater. Store deler av Ecuadors skog er en del av Amazonas-regnskogen, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Kraftig reduksjon

Ecuadors klimautslipp fra avskoging gikk ifølge KLD ned med 14 millioner tonn COi 2019 sammenlignet med et gjennomsnitt for de fem foregående årene. Norge betaler Ecuador for en andel av disse kuttene, omtrent 2,6 millioner tonn CO2. Til sammenligning tilsvarer 14 millioner tonn CO2 nesten 30 prosent av alle norske utslipp. 

Departementet skriver at forskning viser at det er urfolk som er best til å beskytte skog. 70 prosent av pengene Ecuador mottar går til lokale tiltak for å bevare skogen, inkludert til urfolk og lokalsamfunn. Pengene skal bidra til å legge forholdene til rette for ekstra innsats for å bevare skogen.

Urfolk og lokalsamfunn mottar penger gjennom Ecuadors eget program for frivillig skogvern, “Socio Bosque”. Gjennom dette programmet skal myndighetene prioritere fattige grupper med bruksrettigheter til skogen. Disse tilbys en kontrakt hvor de får penger dersom skogen ikke hugges, og samtidig forbereder de en plan som viser hvordan de kan sikre seg inntekter fra aktiviteter som ikke fører til avskoging.

Så langt har klima- og skogpartnerskapet med Ecuador støttet at skogområder på 440 km2 er inkludert i Socio Bosque. Midlene skal dekke kostnadene ved at ytterligere 870 km2 blir inkludert de neste årene.  

Aspirerer til LEAF-midler

KLD opplyser videre at Ecuador i fjor ble et av de første landene som signerte en intensjonserklæring med LEAF-koalisjonen. I denne koalisjonen går selskaper og land sammen om å sikre storskala finansiering til tropiske skogland som lykkes i å bevare sine skoger. Norge, USA og Storbritannia deltar sammen med flere av verdens største selskaper som Amazon, Salesforce og Unilever. LEAF har allerede mobilisert over 1 milliard dollar.

Utbetalinger gjennom LEAF vil først kunne starte i sent 2024, heter det. Norge har derfor tidligere tilbudt Ecuador nye 200 millioner kroner dersom avskogingen holdes nede inntil LEAF starter. Ecuador forventer å offentliggjøre ferske utslippstall om kort tid, skriver KLD.


- Annonse -
Vil du annonsere her?