Truls Gulowsen: – Et godt innrettet produsentansvar kan være med å ta oss i riktig retning. Foto: Bakgrunn: Pixnio / Monica Løvdahl, Wikipedia, Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

En produsentansvarsordning skal utredes, og nå er regjeringens arbeidsgruppe nedsatt. Et EU-krav om en slik ordning er i anmarsj.

De enorme mengdene med klesavfall i verden, som følge av overproduksjon og overforbruk, ligger til grunn for arbeidet som nå påbegynnes. Klesaktørene vil møte krav om ansvar og betaling av kostnader som samfunnet påføres.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, minner om at klær og sko står for 8 til 10 prosent av de globale klimagassutslippene.

– Nesten alt av klær som samles inn i Norge blir sendt til utlandet, ofte uten at vi har kontroll med hvor det ender opp til slutt. Det er på høy tid at de som produserer og importerer klær og andre tekstiler får ansvar for produktet i hele levetiden, også når det blir kassert og skal gjenbrukes eller gjenvinnes, sier Truls Gulowsen i en pressemelding.

Kvalitet og lavt volum skal belønnes

De to miljøorganisasjonene har sammen utarbeidet en rapport der de kommer med anbefalinger for hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler bør se ut. Den ble lansert under Arendalsuka i august.

I rapporten tar Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender til orde for at produsentansvaret må følge avfallshierarkiet og sørge for at selskapene har ombruk, reparasjon og redesign som høyeste prioritering, deretter resirkulering. Videre mener organisasjonene at selskapene som importerer mest av billige lavkvalitetsklær bør betale inn mest til ordningen, mens selskaper med lavere volum, bærekraftig og langtidsholdbart design, reparasjon og ombruk, bør betale mindre.

FIVH og NVF ønsker seg et landsdekkende non-profit returselskap med miljønytte som formål. Overskuddet av systemet bør gå til å finansiere de gode løsningene som trengs, anbefales det.

EU-krav kommer

Det norske initiativet skal ta utgangspunkt i EUs definisjon av utvidet produsentansvar. EU-kommisjonen har varslet at krav om produsentansvar for tekstiler vil komme i forslaget til revidert rammedirektiv om avfall i andre kvartal 2023. Det skal utarbeides en oversikt over typer og mengde produkter som settes på markedet årlig, hvor mye som går til ombruk, gjenbruk og eksport, samt mengder og typer usolgte tekstiler og hvordan disse behandles i dag.

– Dette er et spennende mandat, og det er svært gledelig at miljøbevegelsen er tatt med i denne arbeidsgruppen, sammen med representanter for næringen og avfallsbransjen. En godt innrettet produsentansvarsordning kan være med å ta oss i riktig retning. Samtidig må ikke denne prosessen bli brukt som en unnskyldning for å utsette tiltak som åpenbart er lure, sier Gulowsen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?