Miljøorganisasjoner krever at Wisting skrinlegges. Bildet er fra en tidligere demonstrasjon i Oslo. Foto: Naturpress.

11 miljøorganisasjoner og 4 ungdomspartier krever at Equinor ikke får bygge ut verdens nordligste oljefelt.

I et opprop fra organisasjonene heter det at en Wisting-utbygging vil være «en sinke i det grønne skiftet, og at det er de unge som må ta konsekvensene av dagens feilslåtte oljepolitikk».

Oppropet er publisert på flere av organisasjonenes nettsider.

«Klima og miljø var den viktigste saken for flest velgere under valgkampen for et år siden. Nå er det på tide at regjeringen viser at de tar velgerne på alvor, også i oljepolitikken. Regjeringen lovet å være føre var på naturkonsekvenser av oljeproduksjon, «redusere den samfunnsøkonomiske risikoen og finansielle klimarisikoen som investeringer i olje- og gassvirksomhet medfører», og «støtte aktivt opp under et grønt skifte hvor man bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien innen nye næringsområder». Wisting-feltet i Barentshavet er ikke innenfor noen av disse løftene. Et sted går grensen«, skriver lederne som har signert oppropet.

– Uakseptabelt prosjekt

Det påpekes at Wisting-utbygging utgjør en klimabombe, der utslippene fra det samlede oljeuttaket vil utgjøre 200 millioner tonn CO2 når den brennes – eller fire ganger Norges årlige klimagassutslipp. Produksjonen er tenkt å vare fra 2028 til 2058, 8 år etter at verden skal nå netto null utslipp.

– I et generasjonsperspektiv er det et uakseptabelt prosjekt, sier Linda Parr, styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon. BKA er en av organisasjonene som deltar i aksjonene og i oppropet.

– Det bidrar til et villere, våtere og varmere globalt klima. De som har bidratt minst – barn og unge, og verdens fattige, vil lide mest, nå og i framtida, sier Parr.

Arrangementer over hele landet

Det stilles også spørsmål ved jobbskapingen fra en eventuell utbygging. En analyse som er gjort viser at Wisting-feltet kun vil opprettholde, ikke «skape» nye arbeidsplasser. Prosjektet vil snarere legge beslag på investeringer, kraft, areal og folk som sårt trengs i ny grønn industri, heter det.

Foreløpig er det tillyst anti-Wisting markeringer i 10 byer og tettsteder over hele landet. I det som kalles Natur og Ungdoms aksjonsuke skal det legges press på politikerne under statsbudsjettforhandlingene, og skape oppmerksomhet rundt «årets viktigste oljekamp».

Statsbudsjettet får Equinor til å tvile?

Denne uka ble det klart at Equinor skal gjøre en ny lønnsomhetsvurderingering av Wisting. Det skjer etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett gjør endringer i den gunstige oljeskattepakken som Stortinget ble enige om under pandemien.

– Vår plan er å levere PUD for Wisting i slutten av året. Der vil vi ha oppdaterte beregninger for lønnsomhet med den skattesatsen som vi forventer på prosjektet, sier pressetalsperson for finansiell kommunikasjon i Equinor, Rikke Høistad Sjøberg, til politikkavisen Altinget, som E24 siterer.

Hun sier det er klart at høyere skatt påvirker lønnsomheten på de prosjektene det gjelder, men legger til at det er for tidlig å kommentere spesifikt på effekten på det enkelte prosjekt.


- Annonse -
Vil du annonsere her?