Per Flatberg, her på et bilde tatt i 2011. Foto: Naturvernforbundet/ Creative Commons Attribution 2.0.

Hedres som en av de mest markante skikkelsene i den norske miljøbevegelsens historie.

– Per har vært en bauta i natur- og vassdragsvernet, men også en gledesspreder, inspirator og ideal i sin skikkelighet, grundighet og respektfulle omgang med andre, for meg selv og mange generasjoner av miljøvernere. Per har hatt fast kontorplass i Naturvernforbundets lokaler, og vi gledet oss til å få ham tilbake hver mandag. Han blir dypt savnet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i et innlegg.

Per Flatberg var æresmedlem i Naturvernforbundet og fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 2003. Han ble 85 år gammel.

Som naturverner var han særlig opptatt av vassdragsnatur, og han var en av de markante skikkelsene under i striden for Alta-Kautokeino vassdraget. Da ble han dømt for oppvigleri, en dom han skal ha vært svært stolt av.

Flatberg har hatt en rekke verv i Naturvernforbundet. Han var blant annet organisasjonens andre generalsekretær, og nedla en stor innsats i frivillig arbeid gjennom flere tiår.

Tidligere generalsekretær Maren Esmark skriver dette i et eget minneord på Facebook:

«Ord som lojal, pålitelig og standhaftig forbinder jeg med Per. Han stod last og brast ved Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Han jobbet med sine egne og så samarbeid og dialog som den beste vei fremover. Polariseringen av miljødebatten likte han ikke og han støttet sterkt opp om arbeidet med å styrke debatt og organisasjonskulturen.»

Og:

«Uansett hvor sterkt Per mente om en sak, så var han alltid, alltid saklig, etterrettelig, kunnskapsbasert og høflig. Og slike verdier har han løftet frem som viktig i alt miljøarbeid. Per holdt seg til saken, han angrep ikke personer eller meningsmotstandere. Han viste en usedvanlig raus og vennlig tone mot de han var uenig med. Og det er jo veldig mange som er uenige med en miljøverner. Et flertall av norske (og trønderske) politikere stemmer ofte for å bygge ut elver, skyte rovdyr og tillate nye motorveier og nye oljefelt.»

Naturvernforbundet uttrykker dyp takknemlighet for den innsatsen Flatberg gjorde gjennom et helt liv som naturverner.


- Annonse -
Vil du annonsere her?