Greta Thunberg foran Statkrafts kontorer torsdag. Fredag er hun med på blokader foran departementskontorer. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.
Samiske aktivister og aksjonister fra Natur og Ungdom stengte i går folk ute fra jobbene sine på Statkraft, en Fosen-eier. I dag er turen kommet til Olje-og energidepartementet og en rekke andre departementer.

Fosenaksjonen er på tredje dagen. Aktivistene påpeker at staten ikke gjør jobben sin med å reparere menneskerettighetsbruddet mot samene på Fosen. Nå krever de at regjeringen sørger for framdrift i saken før de får komme på jobb, heter det i en pressemelding fra NU.

Fosenaksjonistene har fredag blokkert hele 11 departementer med 24 blokader. Politiet har ankommet departementet i Keysers gate og ved Finansdepartement. Aksjonistene som blokkerer disse inngangene har fått pålegg fra politiet om å flytte seg, og vil snart bli båret bort av politiet, melder NU.

Aksjonister foran OED fredag. Foto: Rasmus Berg, NU.
– Den greenwashingen som Norge står for er ekstrem

Greta Thunberg, verdens trolig mest kjente miljøaktivist, sluttet seg til demonstrantene i går. Utenfor Statkrafts hovedkontor på Lysaker torsdag sa hun blant annet dette til pressen:

– Vi kan ikke ha fornybar energi hvis man samtidig bryter menneskerettigheter. Jeg vil bidra som privatperson ved fysisk å være her, men også for å vise at vi er mange i klimabevegelsen som støtter samiske rettigheter. En omstilling kan ikke skje på bekostning av samene.

Om Norges rolle som olje- og gassprodusent, uttalte hun:

– Den greenwashingen som Norge står for er ekstrem. At man hevder å stå opp for menneskerettigheter, skal være grønn, og samtidig skal være en ledende oljeprodusent, men krenker menneskerettigheter på hjemmebane – det rimer ikke så godt.

Artikkelen fortsetter under bildet

Denne blokaden er utenfor Statkrafts kontorer på Lysaker torsdag. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

I dag er Thunberg fortsatt med, nå utenfor OEDs kontorer i Oslo sentrum.

– For meg er det en selvfølgelighet å stå i solidaritet med de unge samene som kjemper for å oppnå sine grunnleggende menneskerettigheter. Denne kampen har pågått i århundrer, og vi kan ikke akseptere at koloniseringen av Sápmi fortsatt skjer. Derfor bør alle som kan være i Oslo nå og vise sin støtte, gjøre det, sier Thunberg i pressemeldingen fredag.

Må slutte å utelukke utfall av mekling

Fosenaksjonistene mener statsråd Terje Aasland må lytte til reindrifta og ber om at han slutter å utelukke alternative utfall av meklingen som pågår. De krever tiltak «slik at en løsning som stanser menneskerettighetsbruddet kommer på bordet før det får gå tusen dager.»

Artikkelen fortsetter under bildet

Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat, sier at statens jobb er å passe på befolkningen, men at den jobben ikke blir gjort, derfor aksjoneres det. Nystad holder dagens situasjon for samene opp mot andre rettssaker, hvor staten er vinner.

– I rettssaker der staten vinner, ser vi at oppfølgende tiltak tiltrer umiddelbart etter dommen, men i Fosensaken har det fått gå to år med pågående menneskerettighetsbrudd. Derfor er unge samer tvunget til å sette livene sine på vent og bryte loven for å kjempe for at en rettskraftig høyesterettsdom blir fulgt opp, og for sine helt grunnleggende menneskerettigheter. Ansvaret for å reparere menneskerettighetsbruddet ligger hos den norske staten, og de må vise at de tar dette ansvaret før de får komme på jobb, sier Elle Nystad.


- Annonse -