Dette bildet er fra Ytre Hvaler nasjonalpark. Ennå er det ikke funnet havnespy i området. Foto: Kjetil Aasmundsson / Naturpress.

Det er bare noen få kilometer fra Kosterøyene i Sverige, der havnespy er funnet, til de nærmeste øyene på norsk side. Men foreløpig er det ikke gjort funn i Ytre Hvaler.

Øygruppen Tisler ligger bare om lag 7 kilometer unna Koster, Herføl 10 km unna, begge på norsk side.

– Vi regner med at det er et spørsmål om tid før det kommer til Oslofjorden, uttalte Karsten Butenschøn fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, til NRK i sommer.

Overvåking av norske områder pågår. Oslofjordens friluftsråd driver prosjektet «Se opp for havnespy i Oslofjorden». Ved hjelp av lokale dykkeklubber har prosjektet gjort søk etter havnespy i Ytre Hvaler og Fredrikstad.

Havnespy legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Bildet er fra Vestlandet. Foto: Rudolf Svensen.

Kommer fra Japan

– Ytre Hvaler og Fredrikstad ble undersøkt for havnespy fordi det var størst sannsynlighet for at fremmedarten ville spre seg dit først. Vi kan ikke slå fast at havnespy ikke er kommet til Oslofjorden, men undersøkelsene gir god grunn til å tro det, sier fungerende direktør i Miljødirektoratet, Torfinn Sørensen, i en pressemelding.

Miljødirektoratet, som er med på finansieringssiden, håper å kunne sette i gang flere undersøkelser av havner i Oslofjorden allerede i år, der både havnespy og andre fremmede arter vil bli kartlagt. 

Havnespy kommer opprinnelig fra Japan, og sprer seg med skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder, skriver MD.

Den største risikoen for spredning av havnespy er knyttet til kommersiell skipstrafikk, kan også fritidsbåter spre fremmedarten, fremholder direktoratet.

Tidligere har ballastvann på større skip bidratt til å spre fremmede arter, men dette blir nå regulert internasjonalt og har gitt positive resultater. Det pågår også arbeid for å sikre rutiner som skal gjøre at fremmede arter ikke sprer seg ved at de fester seg på skrogene på skip, blir det opplyst i pressemeldingen.

Miljødirektoratet gir følgende råd til fritidsbåteiere, som et ledd i kampen mot havnespy:

  • Før du setter ut båten og annet utstyr anbefales å bunnsmøre med grohemmende maling, for å hindre at havnespy fester seg på båten. 
  • Havnespy dør når det tørker en uke i luft, når det ligger i ferskvann i minst seks timer eller når det pakkes inn i pvc-plast gjerne med eddiksyreløsning på innsiden.
  • Båter og utstyr som har vært på land gjennom vinteren er derfor trygge å sette på sjøen.
  • Båter som har ligget i havna gjennom vinteren kan med fordel tas opp og spyles. Unngå at spylevannet havner i sjøen.
  • Hvis du har fått havnespy på båten, ta den opp på land, spyl og skrap bort havnespyet, og legg det til lufttørking eller i en bøtte eller et kar med ferskvann. Unngå at spylevann havner i sjøen.
  • Unngå å oppsøke havner der det er registrert funn av havnespy, som for eksempel Koster og en del steder på Vestlandet.

- Annonse -
Vil du annonsere her?