EUs miljøbyrå: Europa må forberede seg på katastrofale klimaeffekter

"Selv i de mest optimistiske scenarier vil ekstremhendelser som varme, tørke, branner og flommer bli enda verre i årene framover".

Flom i Bradford, UK.
Slike flommer vil ble enda verre i framtida. Dette bildet er fra Bradford i England i 2019. Foto: Chris Gallagher, Unsplash.

Risikoen for flom og dødelige hetebølger er noe vi som bor i Europa må forberede oss enda mer på.

Europa har i flere år allerede kjent på slike ekstremværtyper.

Men ille skal bli verre: Klimaendringer truer Europas energi- og matvaresikkerhet, økosystemer, infrastruktur, vannressurser, finansiell stabilitet og folkehelse, advarer det europeiske miljøbyrået i EU, EEA.

Den nye analysen ble offentliggjort i dag, mandag. EEAs direktør, Leena Ylä-Mononen, kommenterer den slik:

– Vår nye analyse viser at Europa står overfor akutte klimarisiki, som vokser hurtigere enn vår samfunnsmessige beredskap. For å sikre motstandsdyktigheten i samfunnene våre må europeiske og nasjonale beslutningstakere handle nå – for å redusere klimarisikoene, både gjennom hurtige utslippsreduksjoner, samt solide tilpasningsstrategier og -tiltak.

Er allerede på et kritisk nivå

Mange av risikoområdene er allerede på et kritisk nivå, og kan bli katastrofale om det ikke reageres hurtig, skriver EEA, som minner om at Europa varmes opp dobbelt så raskt som det globale snittet.

Selv i de mest optimistiske scenarier vil ekstremhendelser som varme, tørke, branner og flommer bli enda verre i årene framover, heter det i EEAs analyse.

European Climate Risk Assessment (EUCRA) (europeisk klimarisikovurdering) er den første i sitt slag som er gjort. Hensikten er å bidra til fastsettelse av politiske prioriteringer for klimatilpasninger, og for klimafølsomme sektorer.

Analysen viser at politikken som føres i Europa, og tilpasningstiltak som er iverksatt, ikke holder tritt med de hurtig økende risikoene. I rapporten står det at en gradvis tilpasning i mange tilfeller ikke vil være tilstrekkelig, og at det er behov for hurtig handling selv for risikoer som ennå ikke har rukket å bli kritiske.

Sør-Europa er særlig utsatt for branner og konsekvensene av varme og vannmangel til landbruket, heter det.


- Annonse -
Vil du annonsere her?