Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Kjetil F. Aasmundsson

Kjetil F. Aasmundsson
1325 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Dykkingen etter søppel var en kickstart på hav- og strandryddeaksjonene som skal foregå med jevne mellomrom utover året, og i hele landet. I Oslo var dykkingen etter søppel en del av innslagene på åpningen av Klimafestivalen §112, og publikum fikk se den samlede søppelfangsten til slutt på scenen på SALT. Opp...
Klima, gruveavfall som dumpes i norske fjorder, og stans av ny rullebane på Gardermoen - det er noen av kampsakene til Natur og Ungdom i det kommende året. På landsmøtet i Fredrikstad la leder Gaute Eiterjord (bildet) i sin tale stor vekt på gapet mellom nødvendige klimakutt (for å nærme...
Etter den høytidelige og offisielle åpningen på rådhuset av Oslo som Europas miljøhovedstad 2019, kom Johansen og flere av gjestene fra inn- og utland ned på SALT på Langkaia. Der åpnet betimelig nok også årets Klimafestival §112, og flere hundre besøkende var innom det langt mer uformelle arrangementet. I sin tale...
De påståtte lovbruddene skal ifølge Norges Miljøvernforbund ha skjedd helt siden selskapet i 2015 startet med å bygge en ny dam i Namsvannet i Rørvik kommune. Prosjektet er nå ferdigstilt. NMF skriver at utbyggeren har sprengt og brukt grønnstein til fyllmasse, som inneholder krom og andre tungmetaller, noe som beskrives som...
Forskningsartikkelen "Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change" har fått oppmerksomhet i flere land etter at den ble annonsert og publisert i forrige uke. De fire forskerne, hvorav Stefan Wirsenius fra Chalmers Tekniska Högskolan i Gøteborg er den ene, har blant annet sett på klimagassutslipp...
God matjord på gården min var en god buffer mot årets varme og tørke, sa en beskjeden vinnerbonde som del av forklaringen på det sterke avlingsresultatet. – Så har vi forhåpentligvis gjort en del andre ting riktig, la han til. Kåringsseremonien fant sted på et arrangement på NMBU Campus på Ås...
Tap av artsmangfoldet på jorda skjer i høyt tempo. Tall fra WWFs Living planet report viser at reduksjonen av dyrebestandene har vært på minst 60 % siden 1970, og i Mellom- og Sør-Amerika er over 80 % av artsmangfoldet borte. Problemlisten kan gjøres mye lengre. – Mange land uttrykker nå at...
Gulowsen har vært ansatt i Greenpeace Norge i 19 år, 11 av dem som leder, og kan se tilbake på stor vekst på sin vakt. Men til jul er det slutt. Han oppsummerer noe av utviklingen selv i et innlegg på Facebook: Da han begynte var han alene som ansatt,...
Tusenvis av demonstranter deltok i aksjonene i London sist lørdag. Extinction Rebellion stengte fem broer. Protestaksjonene holdes for å rette et sterkere og mer markant søkelys på klimatruslene, som gruppen (forkortes til XR) mener ikke tas på alvor av regjerende myndigheter. LES OGSÅ: Går gjerne i fengsel for klimaet, og nå...
I en tale på LOs olje- og gassmesse i Bergen tirsdag denne uken, siterte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg lederen for FNs klimapanel Hoesung Lee. Så trakk Freiberg sin egen spesielle konklusjon. HoesungLee var i Norge uken før, som gjest og foredragsholder på Zerokonferansen, der hovedtemaet hans var den siste...