Skjermdump / stillbilde fra video av Bane NOR på strekningen Barkåker - Nykirke (YouTube).

Bane NOR er anmeldt for ulovlige utslipp av urenset syreholdig vann fra anleggsarbeidene mellom Barkåker og Nykirke i Vestfold.

Arbeidene er knyttet til utbygging av Vestoldbanen. Det skal ha vært flere utslippsoverskridelser der Bane NOR er ansvarlig, men Statsforvalteren rapporterer i denne omgang spesifikt om én hendelse.

Det handler om det som kalles et «større akuttutslipp av urenset syreholdig vann» fra tunneldriving i juni 2021. Utslippet skal ha pågått over flere timer. Det er ukjent hvilken saltsyrekonsentrasjon utslippet hadde, og hvilke miljøkonsekvenser utslippet kan ha medført, skriver Statsforvalteren.

Man kjenner ikke til personskader knyttet til utslippet.

– Statsforvalteren ser alvorlig på at Bane NOR ikke har overholdt utslippstillatelsen. De ulovlige utslippene har ført til økt risiko for skade på miljøet, sier fungerende direktør i miljøavdelingen Grethe Helgås i en post på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Det var under et tilsyn 20. oktober i fjor at det ble avdekket at Bane NOR har hatt flere overskridelser av utslippstillatelsen.

Statsforvalteren skriver videre: «Bane NOR har ikke gjort en konkret vurdering av konsekvensene av utslippene, men utslipp med høyt syreinnhold kan generelt være skadelig for alt liv. Utslipp til vann kan blant annet ha negative konsekvenser for fisk og andre vannlevende organismer.»

Ifølge Statsforvalteren ble hendelsen ikke varslet til brannvesen eller annen instans for akutt forurensning, i alle fall så langt de er informert.

Forholdet er anmeldt, og vil også bli fulgt opp med en ny kontroll i 2022, opplyser Statsforvalteren.


- Annonse -
Vil du annonsere her?