Den nye Miljøkrimalliansen skal blant annet bekjempe ulovlig hogst.Foto: KLD

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide tok sammen med USA initiativ til å danne en ny allianse mot miljøkriminalitet under et møte i New York i USA i forrige uke.

– Vi må øke innsatsen betydelig for å stoppe kriminelle aktører som bryter nasjonale og internasjonale lover i jakten på penger. Tusenvis av arter, skog- og havområder, urfolk og lokalsamfunn bærer kostnadene av deres handlinger. Disse ulovlighetene forårsaker stor skade og truer natur vi ønsker å ta vare på, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i et innlegg på KLDs nettsider.

Det var USAs viseutenriksminister Monica Medina og Espen Barth Eide som inviterte myndigheter fra hele verden og organisasjoner med spesialkompetanse på bekjempelse av miljøkriminalitet, blant andre INTERPOL, til å være med å danne den nye internasjonale alliansen mot miljøkriminalitet.

– Må stoppes

Målet er å bekjempe ulovlig hogst, ulovlig fiske, krypskyting og handel med truede dyrearter, ulovlig gruvedrift og ulovlig arealbruksendringer, samt å løfte bekjempelse av miljøkriminalitet opp på den politiske agendaen.

– Disse kriminelle aktivitetene truer nasjonal sikkerhet, undergraver rettsstaten, frarøver land og samfunn deres naturressursbase og inntekter, driver arter til randen av utryddelse og sprer sykdom. De må stoppes og tiden for å handle er nå, sier USAs viseutenriksminister Monica Medina.

Dette skal den nye Miljøkrimalliansen gjøre:

  • Mobilisere politikere og andre til økt innsats for å avdekke de mektige kriminelle nettverkene og aktørene som begår miljøkriminalitet og arbeide for å styrke de juridiske rammene og håndhevingsverktøyene for dette formålet
  • Engasjere sivilsamfunn, tekniske eksperter og justissektoren for å styrke samarbeidet og den operative kapasiteten som er nødvendig for å etterforske og straffeforfølge individer og syndikater som bedriver miljøkriminalitet og andre ulovlige aktiviteter
  • Verve givere, filantropier og multilaterale organisasjoner til å være med å finansiere kampen mot miljøkriminalitet.
  • Støtte rettighetene og sikkerheten til urfolk, inkludert kvinner, i deres innsats for å motvirke miljøkriminalitet og styrke kapasiteten til å bevare, bærekraftig forvalte og forsvare naturen

I tiden fremover vil Norge, USA og andre partnerland- og organisasjoner jobbe med videreutviklingen av alliansen og konkretisering av dette internasjonale arbeidet mot miljøkriminalitet, opplyser departementet.


- Annonse -
Vil du annonsere her?