Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Hardangervidda

Rovdyr ville tatt ut svake dyr og ordnet opp på naturens premisser, sier Lars Haltbrekken.
Det er registrert på 12 kull med tilsammen 76 valper Hardangervidda hittil i år. Det er det høyeste antallet på flere tiår.
Hardangervidda nasjonalpark skal verne et bredt sett med økologiske verdier, blant annet Europas største villreinstamme. Området har óg langvarig tradisjon med landbruk, lokale næringer, turisme, og friluftsliv. Er det mulig å verne et rikt og unikt økosystem uten at det tar skade av utbredt menneskelig aktivitet? Hardangervidda nasjonalpark som...