Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: KLD

Av fjordane på vestkysten av Svalbard er Van Mijenfjorden der ein forventar at sjøisen vil halde seg lengst etter kvart som klimaet blir varmare.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Føremålet med samtalene vi skal leie, er å få framdrift på tema det har vore vanskeleg å få semje om dei siste åra under klimaforhandlingane i FN, sier Rotevatn.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Prosjektet mellom de tre landene ble annonsert 2. juni. USA, Danmark og Norge skal samarbeide om å få fart på utviklingen av grønn teknologi til bruk i internasjonal maritim sektor, og sørge for at bransjen holder en stø kurs mot et ambisiøst mål om nullutslipp innen skipsfarten, melder Klima- og miljødepartementet. Initiativet ble lansert som […]

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Å bli utnemnt som nestleiar i CCICED er ei spennande moglegheit til å gje innspel om viktige spørsmål til kinesiske myndigheiter, seier Halvorsen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Det er på høy tid at Norge slutter seg til disse koalisjonene, sier naturrådgiver i ForUM, Ingrid Rostad.
Forskrift kommer 1. juli: Mikroplastutslipp fra kunstgressbaner skal reduseres med 90 % hvis ny regulering virker som den skal.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Konsekvensen av regjeringens tallrot er at Stortinget nylig har vedtatt en klimaplan på helt feil premisser, advarer Arild Hermstad.
Ricardo Salles ville i 2020 gjennomføre endringer i nasjonale reguleringer mens pressen var opptatt med Covid-19.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Av dei 25,8 kvadratkilometrane er 18,3 km2 produktiv skog. 9 av områda er nye naturreservat.
Høyesterett frifinner staten og har kommet fram til at tre vedtak om lisensfelling av 31 ulver var gyldige. WWF er fortvilet over rettens avgjørelse.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.