Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: KLD

– Vår klare ambisjon er å sikre at verden får en global plastavtale, sier klima- og miljøminister Barth Eide.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Den moderne norsk-svenske ulvestammen er genetisk mest lik en delpopulasjon som i dag hovedsakelig finnes i det sørvestlige Finland.
– Regjeringa vil satsa på løysingar som er bra for både klima og natur, såkalla naturbaserte løysningar. Vi må gjere meir for å ta vare på naturen, seier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp).

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Det norske klima- og skoginitiativet vil betale opptil 200 millioner kroner til Equador og opptil 100 millioner kroner til Costa Rica for redusert avskoging.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Anne Beathe Tvinnereim blir ny utviklingsminister. Anniken Huitfeldt ny utenriksminister og Espen Barth Eide blir klima- og miljøminister.
Dovland mottar utmerkelsen for sin innsats for klimaet og miljøet, torsdag denne uka.
– Saken reiser prinsipielle rettslige spørsmål om forvaltning av ulv, som jeg mener bør bli vurdert av en høyere rettsinstans, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Indonesias regjering vil avslutte intensjonsavtalen fra 2010 om samarbeid om reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Dette skjer trass i at Noreg ligg godt under bestandsmålet, både nasjonalt og i Troms og Finnmark.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Kraftig nitrogenøkning i Ytre Oslofjord på 30 år. Femdobling på 150 år, og det er Norge selv som forurenser. Strakstiltak trengs, ifølge ny rapport.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.