Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: MD

– Ekstraordinære uttak utført av SNO kan settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet PFOS og andre perfluorerte stoffer på flyplassene.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Verneområdene skal fange opp den variasjonen som finnes i skogen vår. Det vil vi ta hensyn til i verneprosessene som kommer, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
I årets reviderte nasjonalbudsjett ble det bevilget 2,5 millioner kroner til nytt rovdyrsenter i Hedmark, og Miljødirektoratet har nå bestemt at pengene skal gå til Besøkssenter Rovdyr Østerdalen i Koppang. Fire søknader om å bli autorisert rovdyrsenter ble behandlet, og direktoratet oppgir at det var faglige kriterier som lå til...
Pengene kommer fra Miljødirektoratet. Tilsagnet på inntil 90 millioner dekker 75 prosent av Horten kommunes kostnader ved oppryddingen av sjøbunnen, og halve statens kostnader ved opprydding etter et statlig eid verft i området fra perioden etter 2. verdenskrig. – Med dette tilsagnet ligger alt til rette for at oppryddingsprosjektet kan starte...
Virkningene av den kinesiske beslutningen begynner å bli veldig følbare, i Norge og i andre land. – I løpet av mine 15 år i bransjen har jeg aldri opplevd en så vanskelig avsetningssituasjon. Gate fee hos sorteringsanleggene er fordoblet og blir det verre nå må vi vurdere energiløsninger. Det uttalte Svein...
Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i direktoratet, forklarer begrunnelsen i korthet slik, i en post på MDs hjemmesider: – I Østmarka finner vi relativt mye gammel skog, som kombinert med et kupert terreng gir et variert skoglandskap som bidrar til et rikt naturmangfold. Her finner vi blant annet leveområder for en rekke rødlistede insekter knyttet til død […]

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Stortingsrepresentant for MDG, Une Aina Bastholm (bildet), mener det haster med å få på plass tiltak for å hindre en omfattende insektdød, slik en ny forskningsstudie advarer om. Miljøpartiet De Grønne går derfor inn for en egen krisepakke som skal ta fatt i problemet, ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv...
De 195 landene som i 2015 på FNs klimakonvensjon skrev under Parisavtalen vedtok et langsiktig globalt temperaturmål. Målet var å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C sammenliknet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå. Den samme klimakonvensjonen inviterte i 2015 samtidig IPCC...
135 anlegg over hele landet ble sjekket. Anleggene både mottar og mellomlagrer farlig avfall. Det har blitt holdt jevnlige tilsynsaksjoner av tilsvarende karakter i flere år mellom 2004 og 2013, og årets aksjon var en oppfølging av tidligere tilsyn. Kontrollene - som skjer i regi av Fylkesmannen - skal avdekke...