Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: MD

"Ulvene som dannet den skandinaviske ulvestammen på 1980-tallet er genetisk like de ulvene som finnes i Finland og i russiske Karelen".

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Metan hadde i 2019 den høyeste årlige økningen siden overvåkningen startet. Forskerne grubler på hvorfor.
Forvaltningsmyndighetene i Norge, Sverige og Finland har utarbeidet et felles rammeverk for å dele informasjon om ulvebestandene i Norden.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Et forbud i Norge kan redusere bruken av slike engangsprodukter med 1, 9 milliarder enheter i året.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
For mye kontakt med bor kan være skadelig siden det er påvist at bor kan skade reproduksjonsevnen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Nettstedet skal tilby offentligheten oppsummert status for alle miljøområder, og fortelle hvordan Norge ligger an i forhold til 23 miljømål.
Den kjemiske tilstanden på sjøbunnen rundt seks norske byer har blitt kraftig forbedret, men forbedringen gjelder ikke innholdet av miljøgifter i fisk.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Blant funnene er plastmykgjørere og tungmetaller, som kadmium. Eksempler på undersøkte produkter er klær, skotøy og teknisk utstyr.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Fjerning av kull bidrar i EU. I Norge skjer det lite med totalvolumene.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Områdene inneholder viktige naturkvaliteter som i begrenset grad kan vernes i andre regioner". (Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet)