Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: NTNU

Wagner, NTNU. Plast.
Minst 4200 plastkjemikalier, rundt 26 prosent, utgjør en fare for helsa og/eller miljøet.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Har fått beskjed om å overlate forskningen til menn, drapstrusler og detaljert oppskrift på hvordan ta livet sitt.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Den moderne norsk-svenske ulvestammen er genetisk mest lik en delpopulasjon som i dag hovedsakelig finnes i det sørvestlige Finland.
Natur på nesten fire ganger Norges størrelse (inkludert Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen) ble tapt til landbruk eller urbanisering mellom 1992 og 2015 (Gemini).

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng som vil sette en ny standard for morgendagens bygg", hevder tiltakshaverne.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Forklaringen er enkel: Siden fisk er en essensiell kilde til omega 3-fettsyrene, og vi overfisker bestandene samtidig som vi blir stadig flere mennesker, går ikke regnestykket i hop. NTNU-nettstedet Gemini forteller om ny forskning på dette feltet, i en nylig publisert artikkel i den akademiske journalen Nature Food. Førsteforfatter bak artikkelen er Helen Hamilton, som […]

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Universitetsavisa siterer NTNUs rektor Anne Borg, som har uttalt seg til Adresseavisen. Hun mener at klimakrisen trolig gjør petroleumsstudiene mindre attraktive. Det ble uteksaminert 77 petroleumsstudenter i 2018, mens tallet i 1999 var 137. Bunnivået på 76 etter finanskrisen i 2009, tok seg fort opp etter funnet av Johan Sverdrup i 2010,...
De to er Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) og INCLUsive Decarbonization and Energy transition (INCLUDE), med henholdsvis  NTNO og UiO som vertsinstitusjoner. Begge sentrene får status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), en status de kan ha i åtte år. Ifølge Forskningsrådet samler FME-nettverket de beste norske forskningsmiljøene...
Pon Equipment, Tine og Yara og Kongsberggruppen er de tre virksomhetene som er i den store finalen. Det var nominert 20 virksomheter til årets konkurranser, fordelt på 18 ulike tiltak, opplyser NHO. Dette er beskrivelsen som er lagt ut om de tre vinnerkandidatene: Pon Equipment for utvikling batterielektriske gravemaskin Pon Equipment har i...