Færre studenter ved petroleumsstudiene ved NTNU, forklares med klimakrisen

Universitetsavisa siterer NTNUs rektor Anne Borg, som har uttalt seg til Adresseavisen. Hun mener at klimakrisen trolig gjør petroleumsstudiene mindre attraktive.

Det ble uteksaminert 77 petroleumsstudenter i 2018, mens tallet i 1999 var 137.

Bunnivået på 76 etter finanskrisen i 2009, tok seg fort opp etter funnet av Johan Sverdrup i 2010, og i 2012 ble 132 studenter uteksaminert, ifølge Universitetsavisa, som melder at NTNU nå er er i ferd med å revurdere og endre porteføljen sin av studier.

Framover skal bærekraft vektlegges, heter det.

– En slik gjennomgang av studiene har vi ikke hatt siden 1990-tallet. Vi har hatt energi- og miljøstudiet i mange år, men vil nå se på studiesammensetningen som helhet, både de samfunnsvitenskapelige og teknologiske studiene, sier Borg til Universitetsavisa.


 

- Annonse -