Tone Ibenholt (Forskningsrådet), Tanja Winther (INCLUDE), Asgeir Tomasgard (NTRANS), Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg under tildeling av FME-status 21. mai 2019. Foto: Forskningsrådet.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De to er Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) og INCLUsive Decarbonization and Energy transition (INCLUDE), med henholdsvis  NTNO og UiO som vertsinstitusjoner.

Begge sentrene får status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), en status de kan ha i åtte år. Ifølge Forskningsrådet samler FME-nettverket de beste norske forskningsmiljøene og brukere i næringsliv og forvaltning til felles og langsiktig samarbeid om sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet.

Olje- og energidepartementet finansierer de nye sentrene gjennom Forskningsrådet med 200 millioner kroner. I tillegg vil sentrene få finansiering fra brukerpartnere og forskningsinstitusjoner, melder Forskningsrådet.

– Jeg er glad for å videreføre satsingen på sentre for samfunnsvitenskapelig energiforskning. Teknologien utvikler seg raskt og i årene framover skal vi gjennom store endringer på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi trenger også samfunnsfaglig forskning for å være best mulig rustet og jeg forventer at de to nye sentrene vil spille en viktig rolle i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, understreker at energi- og klimamålene ikke nås ved hjelp av teknologi alene.

– Kunnskap om politikk, marked og brukere er avgjørende. Jeg er glad for at vi kan videreføre ordningen med samfunnsvitenskapelige FME-er og for at vi får to nye sentre med svært ulike og komplementære tilnærminger til temaet, sier Røttingen.

De to nye FME-ene erstatter tre samfunnsvitenskapelige sentre som ble etablert i 2011 og som vil avsluttes i løpet av de neste månedene.

Det ene av forskningssentrene, NTRANS, skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

«Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser», skriver vertsinstitusjonen NTNU.


 

- Annonse -