Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: NVE

NVE kommer heller ikke til å behandle meldinger om etablering av vindkraftverk, blir det opplyst. – Vi har overlevert NVEs vurdering av hvilke områder som er de mest egnede for vindkraft på land til departementet. Departementet har sendt NVEs vurdering på høring. Vi er nå i en mellomfase. I denne...
13 områder i Norge er av NVE pekt ut som spesielt egnet for vindkraftutbygging. Områdene ligger i alle fylker bortsett fra Oppland, Troms og Akershus. Reaksjonene på planen begynner å komme. Bransje- og interesseorganisasjonen NHO Reiseliv mener etableringen av en nasjonal ramme er bra for helhetlig planlegging, men at vindkraftplanen må...
SKL mente at en utbygging ville gi bedre flomsikring, men både Norges vassdrags- og energidirektorat, Odda kommune og mange høringsinstanser gikk mot utbyggingen. Dermed valgte utbyggeren å trekke søknaden. – En stor seier for vassdragsnaturen, mener Naturvernforbundet, som har hatt saken om å hindre utbygging av Opo som en av de...
I anleggsperioden er faren for forstyrrelser størst, men i driftsfasen som følger etterpå blir arealer som tidligere har vært uforstyrret mindre attraktive for beitende villrein. Forskningsprosjektet "Vann-Rein" har blitt utført ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og er finansiert av NVE. Det er NVE som i dag legger fram...
Eksperter på hydrologi og vannressurser fra hele Norden er samlet på konferanse i Bergen denne uken. Tiltak for å møte framtidig tørke er blant sakene på dagsorden. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at Norge må forberede seg på mer tørke i framtiden. Konsekvensene av mer tørke vil være redusert...
– Jeg synes dette er helt urimelig, sier leder for FELO, Solveig Glomsrød. FELO er foreningen for de el-overfølsomme i Norge. – Vi betaler for en tjeneste og et produkt, og når det leveres sammen med noe som er til helseplage for oss, så skal vi betale for det også,...
Årsaken er mye utbygging og gode vindforhold. I 2017 passerte Norge 1 GW i installert vindkraft. Det er utsikt til at det tallet kan bli doblet allerede neste år. – Det har tatt over 15 år å bygge ut den første gigawatten vindkraft i Norge, men nå ser vi at den...
Det hevder NVE, og forklarer det med at redusert tilgang på kull internasjonalt har hevet det generelle prisnivået på strøm i tredje kvartal i Europa og de europeiske kraftsystemene som Norge er en del av. Kinesiske kullgruver, og nedleggelse av disse, er den største enkeltfaktoren i dette markedsspillet, ifølge NVE. -...