Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: NVE

Olje- og energiminister Tina Bru (H) legger vekt på hensynet til myr, i sin kommentar til vedtaket.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
OED mener at en utbygging ville medført for store ulemper for landskap, samiske kulturminner og naturmangfold.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Hermstad burde vete at grunnen til vindkrafta si lønsemd er at øydelegginga av urørt natur ikkje har blitt sett prislapp på."
NVE måler fronten på 36 isbrear i Noreg, og i 2019 trekte samtlege seg tilbake. Breen med størst tilbakegong, Gråfjellsbrea, har trekt seg tilbake 82 meter på 1 år, og 584 meter på 10 år. – Mange norske brear hadde ein vekstperiode på 1990-talet, men etter år 2000 har alle breane...
Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon. –  Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det...
Det planlagte offshore vindkraftverket Havsul I AS i Sandøy og Aukra kommune, har søkt om utsettelse av fristen for å sette anlegget i drift til 1. januar 2025. Havområdet er viktig for fuglelivet. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) kaller denne runden for "sjokkerende planer om havvind utenfor fuglefjellet Runde", og mener det...
Ved utgangen av andre kvartal 2019 var 8,6 TWh ny vindkraft og 2,3 TWh ny vannkraft under bygging. Det er en økning på 1,4 TWh sammenlignet med forrige kvartal, rapporterer NVE. Etaten melder at det ble satt i drift ti vannkraftprosjekter med samlet midlere årsproduksjon på 354 GWh i andre...
Det er DNV GL og Pöyry Management Consulting som på oppdrag fra NVE har utarbeidet en vurdering av forventet kostnad knyttet til behov for nettinvesteringer i distribusjonsnettet, som følge av elektrifisering av personbiltransporten. Rapporten som nå foreligger viser at hvis lading av elbiler skjer når strømforbruket er lavt, kan strømnettet...
Anmodningen skjer i et brev som er sendt til olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, med kopi til Stortingets energi- og miljøkomité. I brevet vises det til den lovlige konsesjonen som er gitt for bygging av Frøya vindpark, som ble stanset av kommunestyret før påske, og til at kommunen...
Ved utgangen av første kvartal 2019 var 7,1 TWh ny vindkraft og 2,4 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal, melder NVE. I første kvartal ble det satt i drift 280 GWh ny vann- og vindkraft. Dette fordeler seg på seks vannkraftprosjekter med...