Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Russland slo ut nesten all vindkraft i Ukraina, og mye av solenergien

Ukraina har, eller hadde, en ledende posisjon innen fornybar energi i regionen.

Nei, klimagasser fra vindmøller gir ikke mer drivhus­effekt enn flytrafikk

Påstand: Tyskland: Klima­gasser fra vind­møller gir mer drivhus­effekt enn innen­lands flytrafikk.

Ikkje utsett frist for Bremangerlandet vindkraftverk

NVE er ikkje samde i at det er forhold utanfor BVAS’ kontroll som gjev grunnlag for å gjere unntak frå gjeldande forvaltningspraksis.

Landbaserte vindkraftverk får 40 prosent grunnrenteskatt

Landbasert vindkraft er blitt den mest kostnadseffektive kraft­teknologien, ifølge NVE.

Markerer 1-års dagen for sjokk-dommen om Fosen: – Vi er skuffet over statens oppfølging

Denne uka må sju statsråder møte i Stortinget for å svare på spørsmål knyttet til Fosen-skandalen.

«Svært uheldig plassering med tanke på fugl». Staten klager på NVE-konsesjon til havvindanlegg

"Det er lite sannsynlig at fuglene vil være i stand til å venne seg til slike anlegg. Føre-var-prinsippet § 9 i naturmangfoldloven vil ut fra dette måtte vektlegges tungt"

Denne vindveggen femdobler arealeffektiviteten på havvind – men vil fuglene klare å unngå den?

Har en installert effekt på 126 MW og hver enhet vil levere fem ganger så mye strøm som dagens største havvindturbiner.

Norwea og Energi Norge danner ny organisasjon for fornybar energi

"Det er slutt på den tiden da vi diskuterte hvilke teknologier vi skulle satse på." (Knut Kroepelin, Energi Norge)

Undersøker om vindparken på Smøla kan kombineres med solkraftanlegg

Skal også gi svar på muligheten til å etablere større solcelleparker i regionen.

Produserer sol- og vindkraft i samme generator på bytak

Kombinasjonen gjør at dødtid med nullproduksjon går betydelig ned.