Daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad, er ikke glad for funnene i den nye rapporten. Foto: Eva Hollander.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Markus Hustad er ansatt som konstituert daglig leder i Økologisk Norge. Han har jobbet i Økologisk Norge i seks år og tiltrer 1. mai.

– Vi er veldig glade for at Markus har sagt ja til jobben. Han kjenner organisasjonen svært godt, og vil fortsette det viktige arbeidet for forbrukere og produsenter som ønsker mer norskprodusert økologisk mat, sier styreleder Jostein Trøite i en melding fra organisasjonen.

Markus Hustad overtar etter Børre Solberg som har valgt å fratre fra mai.

– Vi takker Børre for innsatsen han har lagt ned i Økologisk Norge siden 2017. Han har satt i gang et viktig arbeid for å utvikle organisasjonen til å bli enda mer ambisiøs og slagkraftig, og gir nå stafettpinnen videre, sier Trøite.

Hustad er i dag prosjektleder for skolehageprosjektet «Dyrk Framtida! – flere skolehager i Norge» som engasjere skoleelever, lærere og foreldre i matproduksjon, økologi og natur. Han ble først ansatt som landbruksrådgiver i organisasjonen før han har jobbet med flere prosjekter, og vært leder for både ØKOUKA og Landbrukets Økoløft. Han har studert internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og Økologisk landbruk ved Høyskolen i Innlandet, har bred erfaring fra flere organisasjoner og har de siste to årene hatt deltidsjobb som gartner på Tveten andelsgård i Oslo.

– Markus har gode forutsetninger for å videreføre samarbeidet med faglaga i jordbruket og andre natur- og miljøvernorganisasjoner. Styret har vedtatt ny strategi med klare ambisjoner om et mer synlig og slagkraftig Økologisk Norge, og Markus skal bidra til å sette strategien ut i livet, sier Trøite.

– Jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet Økologisk Norge allerede gjør i dag, og jobbe videre for økt økologisk landbruk og forbruk sier Markus Hustad.

– Økologisk landbruk og metoder er mer aktuelt enn noen gang. Verden står ovenfor en klima- og natur-krise hvor økologiske metoder både kan bidra til å redusere utslipp fra landbruket, og samtidig bidra til at landbruket blir mer robust mot de klimaendringene som allerede er her i dag, sier Hustad.

– Spydspissrolle

– Økolandbruket har en spydspissrolle i landbruket, og økologiske tiltak som vekstskifte, grønngjødsling og karbonbinding i jord omfavnes nå også av flere konvensjonelle bønder. At vi ser stadig flere som fatter interesse for økologiske- og regenerative metoder, vitner om at landbruket er i positiv utvikling mot mer bærekraftige drivemåter, sier den påtroppende lederen.

– Norge trenger et sterkt økologisk landbruk for å styrke spydspissen i landbruket, og derfor mener Økologisk Norge at vi må ha et 15% mål om økologisk produksjon og offentlig forbruk innen 2030, sier Hustad.

Ifølge tall fra NIBIO går ikke utviklingen for økologisk landbruk i den retningen Hustad ønsker seg. Siden 2017 har arealet med økologisk dyrket mark gått nedover. Målt mot 2013 var økologisk dyrket areal i 2019 14 prosent mindre. I samme tidsrom hadde antall økologiske gårder gått ned fra 2 452 til 1 976.


- Annonse -