- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Fem turbiner på henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten i Gjesdal kommune i Rogaland utgjør et stort steg på veien mot å bli klimanøytral.


Turbinene på Tindafjellet er allerede i drift, mens turbinene på Skurvenuten skal settes i drift senere i år. Vindkraftverket vil produsere til sammen 60 GWh årlig. De to fjelltoppene ligger i umiddelbar nærhet av ASKO Rogaland sitt distribusjonslager sør for Ålgård.

ASKO fikk konsesjon i 2014 av NVE for drifte vindkraftverket. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen stod for den formelle åpningen fredag i forrige uke.

ASKO oppgir at deres miljøambisjon blant annet består i å være netto selvforsynt med fornybar energi innen 2020. Vindkraftverket i Rogaland vil dekke ca 2/3 av ASKO sitt behov for ren energi på landsbasis. Det resterende energibehovet dekkes inn gjennom nærmere 100 000 kvm solceller på ASKO sine lagerbygg over hele landet.


-Annonse-

 

 

 

 

 

 

- Annonse -