I Kina monteres solcellepaneler på Apples anlegg høyt over bakkenivå for å slippe gjennom sollyset, slik at gresset kan vokse og de lokale bestandene av jaker kan spise det.

Alle Apple-butikker, kontorer, datasentre og samlokaliserte anlegg i 43 land – blant annet USA, Storbritannia, Kina og India, driftes på strøm fra fornybare kilder.


I tillegg har ni produksjonspartnere til teknologiselskapet forpliktet seg til å drive all produksjon for Apple med 100 prosent ren energi, slik at det totale antallet leverandørforpliktelser nå teller 23.

Siden 2014 har alle Apples datasentre blitt drevet med kun fornybar energi.

– Vi forplikter oss til å etterlate verden i bedre stand enn slik vi fant den. Etter flere år med stor innsats er vi stolte over å ha nådd denne betydelige milepælen. Vi skal fortsette med å flytte grenser for hva som er mulig med materialene i produktene våre, hvordan vi resirkulerer dem, våre anlegg og vårt samarbeid med leverandører for å etablere nye kreative og framtidsrettede kilder for fornybar energi fordi vi vet at framtiden er avhengig av det, sier Apple-sjef Tim Cook i forbindelse med annonseringen. I meldingen skriver Apple at de sammen med sine partnere utvikler nye regionale prosjekter rundt om i verden, innen fornybar energi, som ikke ellers ville ha eksistert.
Sunseap, som er en leverandør av ren energi, styrer 32 megawatt med solcellepaneler på flere enn 800 tak i Singapore.
Ifølge Apple selv er samlet kapasitet på 25 slike prosjekter på 626 megwatt, av disse en solcelleproduksjon på 286 megawatt som ble tatt i bruk i 2017.
Ytterligere 15 prosjekter er i byggefasen, og når disse er ferdigstilt vil mer enn 1,4 gigawatt fornybar energiproduksjon være tilgjengelig fordelt på over 11 land. I tillegg til sol- og vindkraft er også biogassbrenselceller, mikrovannkraftanlegg og energilagringsteknologi, representert energimiksen.
Etter Apples egne beregninger har selskapets tiltak på energisiden siden 2011, redusert CO2-utslipp med 58 prosent fra anlegg over hele verden og hindret utslipp av 2,2 millioner tonn CO2.
Apples nye hovedkvarter i Cupertino drives med 100 prosent fornybar energi, til dels fra et takbasert solcelleanlegg som genererer 17 megawatt.
På Apple Park, Apples nye hovedkvarter i Cupertino, er det blant annet montert et 17-megawatts solcelleanlegg på taket og 4 megawatt med biogassbrenselceller, og dette styres av et mikronett med batterilagring. I perioder med lavt forbruk leveres det overskytende (ren) energi til det offentlige nettet, opplyser Apple.

Bygger to datasentre i Danmark

Blant de nye prosjektene som er under oppbygging ligger et i Danmark; der bygger Apple to nye datasentre som skal drives av 100 prosent fornybar energi fra første dag.
I Singapore, hvor det er ekstra trangt om plassen, har selskapet bygget sin fornybare energi på 800 tak.

Apples Clean Energy Portal er en nettbasert plattform som Apple har utviklet for å hjelpe leverandører med å identifisere kommersielt bærekraftige løsninger med fornybar energi i områder rundt omkring i verden. Til nå har over 85 leverandører registrert seg i dette systemet.


Alle foto: Apple
- Annonse -