Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) (Foto: FrP / Bjørn Inge Bergestuen).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I en tale på LOs olje- og gassmesse i Bergen tirsdag denne uken, siterte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg lederen for FNs klimapanel Hoesung Lee. Så trakk Freiberg sin egen spesielle konklusjon.

HoesungLee var i Norge uken før, som gjest og foredragsholder på Zerokonferansen, der hovedtemaet hans var den siste rapporten fra IPCC, om 1,5 graders-målet i Parisavtalen.

I denne rapporten er en av hovedkonklusjonene at verden må redusere de globale klimagassutslippene med 45 % (av 2010-nivået) innen 2030 om det skal være mulig å nå 1,5-graders-målet. Rapporten beskriver også de alvorlige følgene av en overskridelse av temperaturmålet med bare 0,5 grader, opp til 2 grader.

Per i dag styrer verden mot en temperaturøkning på minst 3 grader innen 2100.

LES OGSÅ: IPCC-rapport advarer: Bruken av olje og kull må ned veldig raskt

– Framstiller det som om han har sagt at Norge bør pumpe opp alt vi kan

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) tok i sin tale på olje- og gassmessen til orde for fortsatt leting etter nye oljefelt for den norske oljevirksomheten.

På et punkt i talen brakte han også inn lederen for FNs klimapanel, Hoesung Lee. Temaet var hvorvidt norsk petroleumsproduksjon kan gi utslippskutt ved erstatning av kull.

«Dette er ikke noe bare jeg som olje- og energiminister sier eller noe næringen fremhever selv! Dette sier også lederen for FNs klimapanel: «Det er fullt mulig å drive norsk olje og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima!»

Bedre skussmål og «licence to operate» er det ikke mulig å få!»

Stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for SV Lars Haltbrekken, reagerer på utsagnet til Freiberg.

– Freiberg framstiller det som om sjefen for FNs klimapanel har sagt at Norge bør pumpe alt vi kan. Men slik jeg tolker han sier han at vi må ta klimaansvar selv om vi er en oljenasjon.  Norge kommer til å produsere olje i 2030, men vi kan la være å kutte utslipp av den grunn. Heller ikke i oljesektoren, sier Haltbrekken i en e-post til Naturpress.

Saken fortsetter under bildet.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV (Foto: SV / Flickr), reagerer på Freibergs tolkning av Hoesung Lee.

Haltbrekken peker på klimapanelets siste rapport som viser at verden må halvere sine utslipp av klimagasser innen 2030.

– Verden har funnet mer kull, olje og gass enn vi kan svi av. Norsk olje- og gassproduksjon må selvsagt redusere sine utslipp. Vi kan heller ikke lete etter mer olje dersom vi skal nå klimamålene. Dette vil Freiberg få vite om han setter seg inn i klimapanelets rapport, men han er tydeligvis mer opptatt av å grønnvaske norsk oljeproduksjon, sier Lars Haltbrekken.

Naturpress har forsøkt å få en utdypning fra olje- og energiminister Freiberg på hans uttalelse, men har ikke fått svar.


 

 

- Annonse -