Fire nye hydrogenstasjoner skal etableres

Det kommer to nye stasjoner i Trondheim og en i Fredrikstad. I tillegg skal det etableres en mobil hydrogenstasjon i Akershus fylke.

Det er Uno-X Hydrogen som bygger og skal drifte de nye stasjonene, og selskapet har fått over 24 millioner kroner i støtte fra Enova til etableringen.

Den mobile stasjonen i Akershus skal sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket. Deretter planlegger Uno-X Hydrogen å bruke stasjonen som en korridorstasjon for å knytte sammen Vestlandet og Østlandet.


 

- Annonse -