Ill.foto: Kulldrift (Pixabay).

Texwinca Holdings Co fra Kina utelukkes grunnet uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, opplyser Norges Bank.

Texwinca produserer garn, strikkede stoffer og klær. Selskapet har eierskapskontroll med Megawell Industrial Ltd. som igjen eier klesfabrikkene Hugo Knit og Kollan i Vietnam.

Ved undersøkelser av arbeidsforholdene er det registrert systematiske normbrudd ved Megawells fabrikker i Vietnam, blant annet diskriminering av kvinnelige ansatte, et helsefarlig arbeidsmiljø og begrensninger i organisasjonsfriheten. Texwinca har ikke bidratt til å opplyse saken og Etikkrådet konkluderer med at verken Texwinca eller Megawell tar noe ansvar for å forhindre menneskerettighetsbrudd ved fabrikkene i Vietnam.

Brudd på kullkriteriet

Evergy Inc og Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd., ifølge Norges Bank begge fra USA, er utelukket etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet.

Kriteriet sier at gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer, får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull, kan utelukkes fra fondet.

Det ene av de to selskapene som kastes ut, Evergy, er et kraftselskap som leverer strøm til kunder i delstatene Kansas og Missouri. Ifølge egne nettsider produseres halvparten av kraften fra fornybare kilder. Denne opplysningen stemmer ikke med den planlagte kraftmixen for 2020, der fornybar er oppført med 27 % andel. Naturgass og olje er oppført med 26 % og kull med 40 %.

Kullkriteriet til Statens Pensjonfond Utland (SPU), ble innført i 2015.

Greenpeace har krevd at kriteriet strammes inn. I 2017 produserte selskaper der Oljefondet fortsatt hadde eierandeler, 430 millioner tonn kull.

Annonse

 

- Annonse -