Flytrafikken i USA økte i fjor. Det gjorde klimagassutslippene også.

Et verdenssamfunn i desperat behov for raske reduksjoner i klimagassutslipp, fikk ingen drahjelp fra landet som allerede har et av de høyeste utslippene pr innbygger.

ProPublica melder at det private forskningsinstituttet Rhodium Group har anslått at USA i fjor økte sine klimagassutslipp med 3,4 %. Med unntak av ett år, har det ikke siden Bill Clintons regjeringstid (gikk av i 2001) vært en slik økning, ifølge avisen.

De siste to tiårene har USA redusert sine utslipp med om lag 1 % årlig, i de fleste av årene, ifølge ProPublica.

Energiineffektivitet og sterk økonomi

Forskerne peker på noen årsaker til den dårlige utslippsstatistikken for 2018:

Transport av både varer og mennesker økte i USA i fjor, og særlig var det betydelig økning i flytrafikken. Utslippene økte kraftig fra industri og fra en til dels gammel og energiineffektiv bygningsmasse, sektorer hvor det ifølge forskerne er stor mangel på klimatiltak. Utslippene fra bygninger økte til tross for en varmere vinter enn normalt, mens befolkningsøkning trakk tallene andre veien.

En sterk amerikansk økonomi gav nesten 6 prosents økning i utslippene fra vareproduksjon, og dette er en trend som vil fortsette å øke, mener Rhodium Group.

Annonse

Ned igjen i 2019?

Ifølge Parisavtalen, som president Trump har besluttet at USA skal trekke seg fra, skulle landet redusere sine utslipp med 26 % innen 2025, målt mot 2005-nivået.

Nettstedet Energi og Klima viste i desember til prognoser som tilsa en utslippsøkning i USA i 2018 med 2,5 %, på grunn av værforhold. I 2019 er det ventet at klimagassutslippene i USA vil gå ned igjen, ifølge Energi og Klima.

Kommentatoren Wal van Lierop i finansavisen Forbes mener at USAs plan tilsynelatende er å lene seg tilbake og la andre land medisinere kloden.

– Vi nordamerikanere lar ikke bare planeten i stikken. Vi snur ryggen til framtiden, og vi lar antidemokratiske land bli verdens moralske, industrielle og politiske ledere, skriver van Lierop.


- Annonse -