Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Gaupa er under bestandsmålet, men kvotejakt blir det

Stortingets bestandsmål på 65 årlige familiegrupper. Pr i dag er det beregnet at det finnes 57,5 familiegrupper i Norge.

Gaupe fotografert på Langedrag (Foto: Flickr / Erik Brandsborg).

Ifølge KLD tilsvarer dette 340 dyr. Men til tross for at bestandsmålet ikke er nådd, blir det kvotejakt i flere regioner.

– De kvoter som er satt tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet for gaupe. Det totale antall gauper som kan felles er 55 gauper, herav 18 hunndyr, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder), region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 7 (Nordland). Dermed er det klart for jakten som starter 1. februar. Gaupebestanden ligger i dag under bestandsmålet.

– Jeg har nå behandlet ferdig klager på vedtak om gaupejakt i tre regioner. Jeg har besluttet å ikke gjøre endringer i de kvoter som er satt. De fellingskvoter som nå er vedtatt vil sannsynligvis bidra til øke den norske gaupebestanden slik at vi kommer nærmere bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen på departementets hjemmesider. 

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark). Det er vedtatt kvotefri jakt i region 1.


 

- Annonse -