Indonesias miljø- og skogbruksminister Siti Nurbaya og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Foto: KLD / Snorre Tønset).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det første gang siden samarbeidet startet i 2010 at utslippene har gått ned, og at Norge begynner å betale.

Til sammen skal Norge betale for nesten 5 millioner tonn CO2 for 2017, og i penger er det snakk om rundt 200 millioner kroner denne gangen. En uavhengig tredjepart skal bekrefte utslippsreduksjonene før utbetaling skjer. Hvis Indonesia klarer å redusere avskogingen sin tilstrekkelig innebærer avtalen med Norge at inntil 1 milliard dollar blir utbetalt over tid.

Indonesia skal være det første regnskoglandet som får utbetalinger for reduserte utslipp på nasjonalt nivå.

– Nå begynner vi å se resultatene av at Indonesia har tatt flere viktige grep for å redusere avskoging, og jeg håper dette er begynnelsen på en varig trend. Det har global betydning at Indonesia har begynt å redusere utslippene. Vi må stanse avskoging om vi skal nå målene i Paris-avtalen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en post på KLDs hjemmesider.

Midlertidig forbud mot palmeoljelisenser

Elvestuen har vært i Indonesia på besøk denne uka, og har blant annet møtt landets miljø- og skogbruksminister Siti Nurbaya Bakar.

– Jeg er glad for at i løpet av de siste fire årene har Indonesia, ledet av President Joko Widodo, innført en rekke nye virkemidler i skog og arelbrukssektoren. De modige virkemidlene har resultert i betydelige reduksjoner i avskoging, skogforringelse og klimagassutslipp, siteres Nurbaya på.

I fjor ble det innført et midlertidig forbud mot nye palmeoljelisenser i landet, og eksisterende lisenser ble gjennomgått.  Det er fjerning av urskog for å opprette palmeoljeplantasjer som er en av de viktigste årsakene til avskoging i Indonesia.

Indonesia har også innført stans av hogst og drenering av karbonrik torvmyr, samt forbud mot hogst og annen utvinning i urskog, melder KLD.

Vest-Papua har fortsatt mye urørt skog som trenger beskyttelse

En bekymring for framtiden er at provinsen Vest-Papua skal bli utsatt for avskoging, påfulgt av gruvedrift eller palmeoljeplantasjer. Vest-Papua, som Elvestuen besøkte på reisen sin, har store urørte og uutforskede områder med mangroveskog.

Vest-Papua ønsker blant annet å satse på økoturisme som en bærekraftig levevei, heter det.


 

- Annonse -