Dette er en småblank, en såkalt relikt laks som finnes i øvre deler av Namsen. Foto: Per Harald Olsen/NTNU / CC BY SA 3.0.

Rømt oppdrettslaks har i stor grad krysset seg inn i mange ville laksebestander.

Det kan få store konsekvenser for laksebestanden, viser den nye rapporten.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI) har sett på genetiske endringer i 250 laksebestander. Til sammen representerer disse 95 prosent av all villaks i Norge, melder NRK.

Rapporten viser at det i 31 prosent av bestandene er funnet store genetiske endringer.

– Konsekvensene for villaksen er at krysning med oppdrettslaks gjør de dårligere tilpassa naturen. Vi har gjort flere eksperimenter, og funnet ut at avkom av oppdrettslaks stort sett overlever dårligere, sier Kjetil Hindar, seniorforsker i NINA.

– Vi har også sett at de forandrer egenskaper – de vokser fortere i ferskvann og går yngre ut i sjøen. Og de vokser fortere i havet og kommer yngre tilbake til elvene. Hele livet går litt fortere, og den kommer tilbake til elvene som en litt mindre laks enn villaksen, sier han.

Hindar mener at hvis villaksen skal ha noen framtid, så må oppdrett av laks i framtiden basere seg på lukket teknologi.

– Villaksen har mange andre trusler. At den blir genetisk dårligere tilpassa er med på å gjøre situasjonen enda verre. Over tid vil det føre til færre laks, sier han.


- Annonse -