En tung dag for de som har kjempet for Førdefjorden. Sigrid Losnegård er svært skuffet. Foto: Naturpress / Kjetil Aasmundsson.

Det var enorm skuffelse blant oppmøtte fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom da Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, fortalte om dommen i Oslo tingrett på onsdagens pressekonferanse.

Noen gav uttrykk for at utfallet ikke var helt uventet, andre virket nærmest sjokkert.

Reportasjen fortsetter under bildet

Det var stor spenning blant tilhørerne før dommen ble bekjentgjort på pressekonferansen i Oslo. Foto: Naturpress / Kjetil Aasmundsson.

Staten fikk medhold i retten, og det slås fast at gruveselskapet Nordic Mining gis adgang til å dumpe inntil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden, fra driften på Engebøfjellet. Det har stått strid om saken i om lag 15 år.

Som en ekstra byrde ble miljøorganisasjonene også ilagt statens saksomkostninger. Dette beløper seg til 1,4 millioner kroner. Truls Gulowsen kastet likegodt ut Vipps-nummeret med en gang, på pressekonferansen.

NU-aktivist Sigrid H. Losnegård (hovedbildet) fra Sunnfjord har stått i kampen i flere år. Hun har lenket seg fast til anleggsmaskiner, og blitt arrestert. Politiet har båret henne vekk flere ganger.

– Selvfølgelig er jeg utrolig skuffa. Jeg begynner å innse at det er vanskelig å være idealist når man er miljøaktivist. Jeg trodde faktisk ikke at vi kunne tape så sterkt som vi har gjort, sier hun til Naturpress etter at hun har hørt om dommen som gikk i statens favør.

Takker ildsjelene

Losnegård forteller at hun trodde på seier i forkant.

– Ja, og det må man jo gjøre. Men jeg var for optimistisk og trodde at dommeren kunne gå lenger vekk fra statens egne argumenter, men det har han ikke gjort i det hele tatt.

– Håper du på en anke?

– Det er ikke opp til meg, det er landsstyret som avgjør. Vi har jobbet iherdig for å samle inn penger til denne runden, og det er takket være alle ildsjelene rundt i landet, som forstår at dette ikke er bærekraftig bruk av hav, og at vi har klart det vi har klart. Hvis vi anker får vi håper at de er villig til å gi mer.

– Kan det tenkes at EU må tolke sitt eget direktiv inn i denne saken, tror du?

– Vi kan be om en tilråding fra EFTA-domstolen, hvis vi går til lagmannsretten. Det tror jeg vi har et ønske om hvis vi skal anke, sier Losnegård.

Saken fortsetter under bildet

NVF-leder Truls Gulowsen: – Vi er både sinte og skuffede. Foto: Naturpress / Kjetil Aasmundsson.

Gulowsen: – Vi er sinte og skuffede

Dommen som Oslo tingrett har avsagt innebærer at miljøorganisasjonene ikke fikk medhold i at tillatelsene til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav i vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet. Retten valgte heller ikke å legge vekt på miljøorganisasjonenes anførsel om at det finnes et bedre alternativ til gruvedrift, uten bruk av sjødeponi. De fikk heller ikke medhold i at miljøkonsekvensene vil bli langt mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

– Vi er både sinte og skuffede, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, etter domsavsigelsen.

– Denne dommen er en krise for naturens rettsvern i Norge. Staten har tillatt bruk av Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien, og tingretten har støttet det. I tillegg må vi betale staten saksomkostninger når vi har prøvd å hindre forurensning av en levende fjord. Dette er opprørende – og et hardt slag mot kampen for norsk natur, sier Gulowsen.

Nordic Mining-sjef fornøyd

I en pressemelding fra Nordic Mining uttrykkes det glede over dommen.

– Dommen er som ventet og tydelig, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

– Vi opplever at staten har gjort en grundig jobb i løpet av de 15 årene saksbehandlingen har funnet sted og er glade for at retten anerkjenner at våre tillatelser og konsesjoner er gyldige, sier Fossum.

– Viser hvor svakt naturen står

Naturvernveteran Åsmund Berthelsen var også svært skuffet, men tar dommen med fatning. Han bor selv i området, nær Engebøfjellet, og har deltatt i saken lenge for Naturvernforbundet.

Åsmund Berthelsen mener det er nesten umulig å gå til sak mot staten. Foto: Naturpress / Kjetil Aasmundsson.

– Det er svært skuffende, men ikke uventet. Det viser hvor svakt naturen står i norsk lovverk og i rettspraksis, sier han til Naturpress.

– Viser det at rettsvesenet i Norge ikke er vant med å behandle slike saker?

– Det ser slik ut. Fosen-dommen gikk jo til Høyesterett. I lovverket står vel naturen etter hvert sterkere, både i Grunnloven og i Naturmangfoldloven, men i praksis så godtas det meste. Fordi samfunnsmessige interesser er sterkere. Det kan forklare dette med tap av arter, og det ser ut til at praksisen fortsetter.

Hvis saken kommer til lagmannsretten tror Berthelsen de vil måtte se nøyere på EUs vanndirektiv.

– Kanskje vil EØS-retten bli koblet inn og bli bedt om å ta stilling. Jeg tror de gjør slike ting.

– Merkelig at de straffes med statens omkostninger

Berthelsen forteller at det nå ligger store mengder med knuste masser på land, på anlegget. Til høsten kan massene være klar til dumpes ned i fjorden.

Åsmund Berthelsen er overrasket over at miljøorganisasjonene er idømt statens saksomkostninger.

– Det er jo erkjent at dette er en prinsipielt viktig sak, og som er viktig å få avklart, og likevel straffes de. Det synes jeg er merkelig. Staten skal liksom ikke saksøkes. Det er nesten umulig å gå til sak mot staten.

– Kan en miste motet?

– Det kan en jo, men kampen for Førdefjorden fortsetter. Jeg kjenner til at det er punkter i dommen som kan brukes i en eventuell anke, men dette skal jo Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ta stilling til, avslutter Berthelsen.

Ankefristen er satt til én måned. Spørsmålet om anke skal nå opp til vurdering i de to organisasjonenes styrende organer.


- Annonse -
Vil du annonsere her?