Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Norskstøttet grønt investeringsfond finansierer bærekraftig gummiproduksjon

Investeringsfondet &Green ble lansert under World Economic Forum i 2017, og gjør nå sin første investering, i gummiproduksjon i Indonesia.

Ill.foto: KLD.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Gummiplantasjeprosjektet mottar investormidler på omlag 200 millioner kroner fra &Green. Norge, gjennom NICFI (Norwegian International Climate and Forests Initiative), er såkalt ankerinvestor i prosjektet.

&Green skal redusere finansiell risiko ved å tilby gunstige lånevilkår, noe som er ment å gi selskapene mulighet til å ta langsiktig sosialt og miljømessig ansvar uten ekstra finansieringskostnader, ifølge KLD.

Prosjektet i Indonesia har fått navnet PT Royal Lestari Utama (RLU), og er ellers en 100 % kommersielt drevet joint venture mellom den franske gummiprodusenten Michelin og det indonesiske selskapet Barito Pacific Group.

Produksjonen av naturlig gummi skal blant annet gå til bildekk. Gummiplantene skal vokse på et i hovedsak allerede avskoget område på omlag 90.000 hektar, hvorav en drøy tredel plantes med gummitrær. Virksomheten er ventet å gi 16.000 arbeidsplasser.

Det øvrige arealet er avsatt til å dekke lokalbefolkningens behov for mat og ved, samtidig som gjenværende skog blir tatt vare på. Konsesjonsområdet skal forvaltes som en buffer mot en etablert nasjonalpark. Det skal senere offentliggjøres en landskapsplan som beskriver prosjektet i detalj.

Skal gi økonomisk utvikling og bærekraftig produksjon – samtidig

Hensikten med investeringsfondet &Green er ifølge KLD at det skal kombinere vern av tropisk regnskog med lokal økonomisk utvikling og storskala bærekraftig råvareproduksjon.

 – Vi må vise at det er mulig å tjene penger på råvareproduksjon uten å ødelegge regnskogen. Dette er et banebrytende praktisk eksempel på hvordan det offentlige og næringslivet kan gå sammen om å finansiere en grønn utvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Hensyn til skog, bærekraft og lokalbefolkning

Fondet skal ifølge omtalen av KLD bidra med en begrenset andel offentlige risikokapital i større private investeringer i for eksempel produksjon av gummi, soya, palmeolje eller andre råvarer. Fondet stiller samtidig strenge krav til at investeringen ikke bidrar til avskoging, at landskapet blir forvaltet på en bærekraftig måte og at lokalbefolkningen nyter godt av prosjektet, heter det.

– Å øke produksjonen av råvarer uten at det fører til økte klimagassutslipp eller ødeleggelse av naturmangfold er helt avgjørende, sier Ola Elvestuen. – Gjennom &Green fondet får vi en unik mulighet til å få til en endring i de store multinasjonale selskapene.


 

- Annonse -