Innfløkt for vindkraftmotstanderne. Ill.foto: Pixabay.

Anmodningen skjer i et brev som er sendt til olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, med kopi til Stortingets energi- og miljøkomité.

I brevet vises det til den lovlige konsesjonen som er gitt for bygging av Frøya vindpark, som ble stanset av kommunestyret før påske, og til at kommunen har vært positiv til prosjektet i alle høringsrunder siden 2005.

Det er Energi Norge, NHO, Norsk Industri, Norwea, ZERO, Distriktsenergi, Småkraftforeninga og Nelfo som har signert på brevet.

For drøyt en måned siden sperret aksjonister veien for anleggsmaskiner da disse skulle starte arbeidet med vindparken. Utbygger av vindparken er Trønderenergi, som også eier 30 prosent i prosjektet, de øvrige 70 prosent eies av tyske Stadtwerke München.

En folkeavstemning på Frøya 2. april viste at 78 prosent var i mot byggingen av vindparken. Frøya kommune gjorde et vedtak tidlig i april der en dispensasjon til Trønderenergi ble trukket tilbake, og som dermed midlertidig hindrer iverksettelse av arbeidet. Grunnen til vedtaket i kommunen er funn av saksbehandlingsfeil.

Energi Norge hevder kommunens vedtak er ugyldig, og «undergraver demokratiske prosesser». Nå ber altså interesseorganisasjonen sammen med en rekke andre organisasjoner om statlig inngripen.

– Olje- og energidepartementet kan gjennom statlig arealplan bestemme at en endelig konsesjon skal ha virkning uavhengig av kommunens vedtak. Vi kan ikke risikere at store verdier settes i spill når det foreligger en lovlig konsesjon, derfor ber vi departementet benytte dette verktøyet nå, slik det er brukt i tilsvarende saker tidligere, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Laksemilliardær Gustav Witzøe er blant dem som har kastet seg inn i protestaksjonen mot Frøya vindpark.

Høyden på vindturbinene er økt fra 150 til 180 meter etter at utbyggingen ble godkjent. Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg har svart nei på et spørsmål i Stortinget fra Lars Haltbrekken (SV), om han ville ta initiativ til å se på utbyggingen på nytt.


 

- Annonse -