Shanghai ville få store problemer med en havnivåstigning på over 2 meter. Foto: Pixabay.

Den globale oppvarmingen kan i et verste-fall scenario gi en havnivåstigning på opptil 2,38 meter innen 2100, forteller BBC News.

Forskningen det vises til er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences Monday, og der FNs klimapanel, IPCC, tidligere har estimert at havet vil stige med mellom 52 og 98 centimeter i dette århundre, har man nå utvidet spekteret til å ligge mellom 62 og 238 centimeter.

22 forskere har jobbet med studien, som har konsentrert seg om virkningen av klimaendringer på iskappen på Grønland og Antarktis.

5% sannsynlighet for at det verste skal skje

For at havet skal stige så mye som maksen på 2,38 meter må den globale gjennomsnittstemperaturen stige med 5 grader, og sjansen for det er pr i dag om lag 5%, ifølge EcoWatch.

Utviklingen av temperaturen ut fra dagens klimabilde viser at vi ligger an til å havne på en økning på 4,5 grader (mellom 3,3 og 6,4).

– Vi kan ikke utelukke en havnivåstigning på mer enn 2 meter hvis vi fortsetter med en business-as-usual utslippskurve, sier studiens hovedforfatter Jonathan Bamber fra University of Bristol, ifølge EcoWatch som igjen siterer USA Today.

Oversvømme Norge x 2

Om havet skulle stige med 2,38 meter ville det oversvømme rundt regnet 700.000 km2, eller mer enn det dobbelte av Norges fastlandsareal, og det ville gjøre 187 millioner mennesker hjemløse, skriver USA Today.

Nilen-deltaet og deler av Bangladesh, viktige matproduksjonsområder, ville trues, og deler av megabyer som New York, London og Shanghai (bildet) likeså.

Tidligere forskning har antydet at  jordens følsomhet for CO₂-variasjoner i atmosfæren øker jo varmere det blir.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?