Her er noen av stortingsrepresentantene som fikk boka om insekter av Anne Sverdrup-Thygesson. Foto: Sabima.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Og sammen med boka av Sverdrup-Thygesson kom det også en liste over konkrete tiltak som kan gjøres i Norge for å hindre at det blir færre insekter her i landet.

– Vi må få en bedre arealpolitikk, sier generalsekretær i Sabima, Christian Steel. Det er først og fremst tap av leveområder som gjør at insektene forsvinner.

Ifølge han og Sabima trenger insektene, og ikke minst oss selv og samfunnsøkonomien, et politisk engasjement for å stoppe det pågående tapet.

Stortingspolitikerne fikk overlevert denne listen med tiltak til beste for insektlivet, og som organisasjonen ber om at politikerne følger opp:

 1. I skogbruket:
 • Bedre oppfølging av miljøregler, særlig kantsoner, livsløpstrær og død ved
 • Øke andelen lukka hogst
 • Øke tempoet i skogvernet
 1. I jordbruket:
 • Spisse tilskuddsordninger mot det artsrike kulturlandskapet
 • Basere mer av tilskuddene på areal, ikke produksjon
 • Øke tilskuddsandelen fra innovasjon Norge til små og mellomstore bruk
 • Øke andelen økologisk landbruk
 • Utpeke 100 utvalgte kulturlandskap
 1. I arealpolitikken:
 • Øke kompetanse og kapasitet på natur i kommunene
 • Styrke lovverk, jordvern og fylkesmannens rolle
 • Utpeke flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper
 • Gi riktig skjøtsel av veikanter, parker og andre offentlige arealer
 • Formidle informasjon og praktiske råd til hageeiere
 1. På kunnskapsfronten:
 • Igangsette overvåkning og øke forskning på insekter
 • Øke kompetansen om biologisk mangfold i utdanning og rådgiving
 • Fullføre et økologisk grunnkart av god kvalitet

I morgen legges det fram et representantforslag (les her) av stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG, vara for Une Aina Bastholm) med en rekke tiltak for å hindre insektsdød.


 

- Annonse -