Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det er AgriAnalyse som på oppdrag fra Landbrukets Økoløft har utført  spørreundersøkelsen, hvor 34 % svarte. Den hadde blant annet til hensikt å finne hva som skal til for at flere skal legge om til økologisk produksjon i Norge. 

– Det norske markedet for økologiske varer har vokst de siste årene mer enn produksjonen, som medfører at den økte etterspørselen blir dekket av import. Det er viktig at norsk produksjon ligger i forkant av markedet slik at forbrukeren kan få tak i norske økologiske varer i tiden fremover, sier prosjektleder for Landbrukets Økoløft, Markus Brun Hustad i en kommentar på sidene til Økologisk Norge.

Andre funn som er gjort i undersøkelsen:

  • Ugrasbekjempelse er største utfordring for mer enn halvparten av økobøndene
  • Tilgang til gjødsel er største utfordring for 20 %
  • 60 % svarte at at konvensjonelt landbruk kan lære av økologiske metoder
  • Blant bøndene som før hadde produsert økologisk, men senere lagt om til konvensjonell drift, svarte 43 prosent at de hadde tatt med seg mer kunnskap om jord fra økologisk drift og inn i konvensjonell drift
  • Flere bønder opplever at samfunnet er mer positivt til økologisk produksjon enn det bønder i nærmiljøet er

Selv om flere økobønder har lagt om på grunn av bedre priser og bedre økonomi, nøler konvensjonelle bønder likevel med omlegging av samme årsak, men med motsatt fortegn. 38 prosent oppgir at de ikke har lagt om til økologisk fordi de forventer dårligere lønnsomhet. Nesten en tredjedel av de økologiske produsentene oppgir at lønnsomheten har blitt bedre etter omlegging. For en tredjedel er lønnsomheten omtrent den samme.


Vi ser at det er viktig å legge til rette for økologisk produksjon slik at den norske forbrukeren skal kunne velge norske økologiske produkter.

Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag


Oppfordrer til satsing på frukt og grønt

– Lønnsomhet i økologisk drift er viktig skal flere bønder vurdere omlegging. Derfor er det de siste årene gjort noen grep for å redusere risikoen det er å legge om produksjonen. Vi ser at det er viktig å legge til rette for økologisk produksjon slik at den norske forbrukeren skal kunne velge norske økologiske produkter, sier Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

– Det er en betydelig import av økologiske produkter, som vi kan produsere i Norge. Dette gjelder særlig frukt og grønt. Jordbruksavtalen 2019 har en særlig satsing på småskala frukt og grønt. Jeg vil utfordre økologiske bønder til å gripe denne muligheten, når ordningen trer i kraft fra 2020, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Er spydspiss for hele landbruket

Kjersti Berge, fagkoordinator for økologisk i Norsk Landbruksrådgivning, mener at faglig utviklingsarbeid innen økolandbruk kommer hele næringen til gode.

– Økologisk landbruk har en spydspissfunksjon for hele landbruket, og vi ser for eksempel at nye løsninger som kan erstatte sprøytemidler mot ugras og skadedyr også blir tatt i bruk av mange konvensjonelle dyrkere, sier hun.

Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge, gleder seg over at hver femte konvensjonelle bonde har vurdert omlegging.

– Økologisk Norge vil stå på for å sikre avsetningsmuligheter for det de kan produsere og bidra til at det er god økonomi i økologisk drift. Resultatene viser også at økologisk jordbruk bidrar sterkt til å trekke det konvensjonelle jordbruket i miljøvennlig retning. Jeg er glad for at økobøndene nå i større grad blir verdsatt for sitt framtidsrettede arbeid og får den anerkjennelsen de fortjener, sier Solberg.


 

- Annonse -