Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Avskogingen i Colombia gikk ned for første gang siden 2015

– Det er meget oppmuntrende at avskogingstrenden ser ut til å ha snudd i Colombia. Jeg håper at den positive utviklingen fortsetter i 2019. Colombia er et sentralt partnerland for vårt internasjonale klima- og skoginitiativ, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regnskog i Colombia. Foto: Anthony Letmon / Flickr.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Regnskog fjernes fortsatt i høyt tempo i Colombia, det er kun en reduksjon av avskogingen sammenlignet med året før det nå rapporteres om. KLD melder at reduksjonen i 2018 mot 2017 var 10,4 prosent på landsbasis.

Ikke siden 2015 har det vært registrert nedgang i avskogingen i Colombia. Colombia og Norge er samarbeidsland i et klima- og skoginitiativet opprettet fra norsk side, der også Tyskland og Storbritannia er partnere.

At det ennå er så høy avskoging skyldes ifølge KLD hovedsakelig at kriminelle grupper rydder skog for å okkupere land, dyrke koka og drive med illegal gruvedrift i områder som FARC-geriljaen trakk seg ut av etter av fredsavtalen ble inngått.

FAKTABOKS

Mesteparten av Colombias urskog er å finne i Amazonas, og så mye som 70 prosent av avskogingen finner sted i denne regionen. Selv om det nå går riktig vei i store deler av colombiansk Amazonas, er det fortsatt enkelte fylker og kommuner der man ser økt tap av urskog. Ikke minst gjelder dette i enkelte nasjonalparker og i urfolksområder.

Hvert år går et område på størrelse med Vestfold tapt

Tapet av urskog i 2018 gikk ned i fire av landets fem regioner, inkludert i Amazonasbiomet, ifølge Colombias Institutt for meteorologi og miljøstudier (IDEAM). Instituttet sin årlige avskogingsrapport bygger på analyser av over 2 000 satelittbilder. Rapporten konkluderer med at avskogingen nasjonalt sank fra 2 190 km2 i 2017 – et område på størrelse med Vestfold – til 1971 km2 i 2018.

Mesteparten av landets urskog er å finne i Amazonas, og så mye som 70 prosent av avskogingen finner sted i denne regionen. I store deler av colombiansk Amazonas har avskogingen minket, men det er fortsatt enkelte fylker og kommuner der man ser økt tap av urskog. Ikke minst gjelder dette i enkelte nasjonalparker og i urfolksområder.

Stadig mer av avskogingen skjer i nasjonalparkene

Blant nye tiltak som myndighetene i Colombia iverksetter er opprettelsen av et nytt nasjonalt råd for å bekjempe avskoging. Det skal ledes av president Ivan Duque og det skal satses på å gi småbønder i landets skogrike fylker noe annet å leve av enn virksomhet som fører til tap av tropisk urskog.

– Det er positivt at den nye colombianske regjeringen viderefører innsatsen mot avskoging blant annet ved å fortsette å bekjempe de kriminelle nettverkene som står bak mye av avskogingen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han er likevel bekymret for at en stadig større andel av avskogingen foregår i landets nasjonalparker, og at avskogingstallet i landets urfolksområder fortsatt er høyt.


 

- Annonse -