Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: colombia

I 2022 skjedde drapene i 18 land, hvorav 11 av disse var i Latin-Amerika.
Sprøytingen skjer på kokadyrkede felter. Fra 150 regionale eksperter kommer det skarp kritikk i form av et åpent brev til Biden.
Nå ber Amnesty Colombias innenriksminister om at hun får myndighetenes beskyttelse. Situasjonen er prekær.
Regnskog fjernes fortsatt i høyt tempo i Colombia, det er kun en reduksjon av avskogingen sammenlignet med året før det nå rapporteres om. KLD melder at reduksjonen i 2018 mot 2017 var 10,4 prosent på landsbasis. Ikke siden 2015 har det vært registrert nedgang i avskogingen i Colombia. Colombia...
Colombia er eit av Noregs hovudsamarbeidsland for vern av tropisk regnskog, og landets regnskog dekkjer meir enn 600.000 kvadratkilometer. Meir enn halvparten av Colombias klimautslepp kjem fra avskoging og landbruk. – Eg er svært glad for at det norske klima- og skogsamarbeidet blir forlenga. Under president Santos har Colombia teke...
Dommen som nylig er avsagt i Colombias høyesterett forplikter myndighetene i landet til innen fire måneder å utarbeide en plan som beskytter Amazonas mot avskoging. Den colombianske avisen El Espectador skriver at høyesterett i landet har fastslått at den colombianske staten ikke har gjort nok for å løse problemet med...