Equinors hovedkvarter på Fornebu. Foto: Bjørn Normann / Flickr.

E
quinor går sammen med selskapet YPF Luz om utbygging av vindparken Cañadón León i Santa Cruz i Argentina.

Equinor og YPF Luz har kunngjort at selskapene har inngått en avtale der et datterselskap av Equinor kjøper aksjer i Luz del León. Selskapet Luz del León er ansvarlig for vindparkprosjektet Cañadón León, som nå er under utbygging i Santa Cruz i Argentina. Aksjonærene i YPF Luz er YPF S.A og et General Electric-selskap.

I henhold til avtalen får Equinor 50 prosents eierandel i Luz del León mot et egenkapitalbidrag på 30 millioner dollar. Etter aksjetegning og kapitalintegrering, får YPF Luz og Equinor felles kontroll over Luz del León, mens YPF Luz blir ansvarlig for drift av vindparkprosjektet. Vindparken får en kapasitet på omlag 120 MW, og har en total investeringsramme på rundt 190 millioner dollar.

Vant havvindauksjon i New York

For kort tid siden ble det klart at Equinor blir sterkt involvert i et annet stort vindprosjekt, nemlig havvindparken utenfor New York. Det skjedde ved at Equinors Empire Wind-prosjekt ble vinner i delstatens første store havvindauksjon.

Havvindprosjektet på 816 MW vil levere fornybar energi til forbrukere i New York. New York skal bygge havvindparker med en kapasitet på 9000 MW innen 2035.

Prosjektet er også en viktig milepæl i Equinors arbeid med å nå målet om å bygge opp et kjerneområde for havvind på østkysten av USA, skriver Equinor.

Det ventes at prosjektet i New York vil omfatte utbygging av 60-80 vindturbiner, med en installert kapasitet på mer enn 10 MW hver. Samlede investeringer vil være på om lag 3 milliarder USD, og prosjektet skal kunne forsyne over 500.000 hjem i New York med strøm, med antatt oppstart sent i 2024.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?