Aurora Kobernus med banner i nærheten av universitetet der møtet ble avholdt i Lausanne. Foto: Florian Cella/24Heures ©.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I Lausanne i Sveits ble den første internasjonale skolestreikkonferansen holdt i forrige uke. Den eneste norske deltakeren, Aurora Kobernus (22), reiste ned til konferansen med tog.

– Jeg har i løpet av denne uka fått lære mer om hvordan man arrangerer streik i andre land og fått dele erfaringer vi har fra streiker i Norge. Det var også kjempegøy å delta på den store internasjonale streiken på fredag i Lausanne, sier Kobernus.

Aurura Kobernus representerte de fire norske ungdomsorganisasjonene Changemaker, KFUM-KFUK Global, Spire og Natur og Ungdom. Disse organisasjonene har tatt på seg hovedansvaret til å koordinere de norske skolestreikene som har engasjert titusenvis av norske barn, ungdom og studenter. 

Det var 450 unge skolestreikarrangører  fra 38 land til stede på konferansen, og hensikten var å diskutere neste steg for den globale skolestreik-bevegelsen.

Ifølge Kobernus var et annet mål med konferansen å knytte tettere bånd mellom ungdom på tvers av landegrenser i den verdensomspennende ungdomsbevegelsen Fridays For Future.

Avsluttet med aksjon i Lausanne på fredag

I mer enn et halvt år har ungdom over store deler av verden streiket for å bli hørt av – og presse – politikere i klimasaken, med det for øye at de gjennomfører de nødvendige klimatiltakene for å nå målene satt i Parisavtalen. 

– Bare i løpet av de to første dagene rakk vi å diskutere mye om hva som er de viktigste verdiene og målene med skolestreik for ungdom, forteller Kobernus.

– Det viktigste er å finne de sakene som forener oss og driver den internasjonale saken og bevegelsen videre, slår hun fast. 

På fredag ble møtet avsluttet med en stor klimastreik i Lausanne hvor over 2500 deltok. Det ble sunget sanger særlig på tysk, fransk og engelsk, men overraskende nok ble det sunget også på svensk, dansk, russisk og flere andre språk, forteller Aurora Kobernus.

Streiken markerte også at IPCC lanserte sin nye rapport om klima og arealbruk forrige uke, som blant annet konkluderer med at matproduksjonen vår krever alt for mye natur. Hogst, dyrking og beiting står i veien for klimaløsninger og biologisk mangfold. 

Det viktigste er å finne de sakene som forener oss og driver den internasjonale saken og bevegelsen videre.

Aurora Kobernus

Nasjonal streik 30. august og global streik 20. september

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, følger nøye med på hva som skjer på skolestreikfronten. I disse dager får han høre hva Kobernus har erfart under konferansen i Lausanne. 

– Klimastreikene forener millioner av ungdommer over hele kloden. På tvers av landegrenser krever ungdommer at voksne politikere tar ansvar for å løse klimakrisa. Vi har utrolig lite tid for å unngå de verste konsekvensene, og ekstremværet i sommer er nok en påminnelse om at klimakrisa er her allerede, sier Eiterjord.

30. august er det ny nasjonal skolestreik i Norge, og Aurora Kobernus ser for seg at titusenvis av unge igjen streiker denne fredagen.

Og sammen med ungdom over hele verden skal norske ungdommer som ønsker det, streike under den globale skolestreiken 20. september, fremholder hun.


 

- Annonse -