ICN: Exxon anklages for å forsøke å skremme bort vitner

New York har saksøkt oljeselskapet Exxon for å ha misledet investorer, ved å underspille risikoen for kostnader knyttet til klimagassutslipp.

Rettssaken tar til 23. oktober. I sakspapirene som foreligger går det fram at Exxon har planer om å skrive brev til sju personer som skal vitne mot dem, og varsle om at de kan komme til å bli stevnet. 

En av personene skal allerede ha mottatt brevet.

Ifølge Inside Climate News (ICN) skal brevet gå til investorrådgivere og aksjonæraktivister som påtalemyndigheten ønsker å føre som vitner. Exxon skriver i brevet at de kommer til å sende stevning med krav om at de utleverer «dokumenter som er relevante for saken», dersom de velger å vitne; «alle dokumenter som knytter seg til dine eiendeler innen olje og gass».

Det antas at vitneførselen fra de personene det gjelder kan vise seg å bli avgjørende for sakens utfall.

Statsadvokaten i New York har bedt dommeren i saken om å stoppe Exxons forsøk på å presse fram dokumenter fra investorer, da dette kan komme til å stanse dem fra å vitne.

Les hele saken på Inside Climate News.


 

- Annonse -