Motstanden mot Equinors oljeboringsplaner i Australbukta har resultert i mange aksjoner. Her fra en markering på en sandstrand i området. Foto: Tammy-Jo Sutton.
- Annonse -

Miljøplanen som Equinor overleverte til myndighetene  Australia i juni, fikk de i retur fordi den inneholdt mangler. Nå har selskapet levert inn en oppdatert miljøplan for prosjektet de ønsker å gå i gang med – oljeboring i Australbukta.

Myndigheten som behandler planen er NOPSEMA – National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority. Miljøorganisasjonen Wilderness Society kritiserer at Equinor ikke har villet offentliggjøre detaljer rundt den oppdaterte planen.

– Equinor har gjort et nummer ut av at de er transparente, og presenterte den opprinnelige miljøplanen med høylydte fanfarer, men de har ikke avslørt den nye viktige informasjonen som NOPSEMA har etterspurt, sier leder for Wilderness Society for South Australia, Peter Owen.

– Det er klart at denne informasjonen er viktig, ellers ville ikke reguleringsmyndigheten ha bedt om den. Kanskje Equinor ønsket å unngå uønsket oppmerksomhet a la den de fikk da miljørapporten ble laget i første omgang. Den fikk nesten 30.000 underskrifter i mot seg.

– Er en bilateral dialog

Pressetalsperson i Equinor (International Upstream), Erik Haaland, sier i en e-post til Naturpress at de følger prosessen og regelverket slik myndighetene og regulatoren, NOPSEMA, har lagt opp til, og at det er en bilateral dialog mellom Equinor og NOPSEMA.

Haaland opplyser at Equinor fikk mange innspill da de la ut offentlig utkast til første innsendelse av miljøplanen, og at flere av disse ble tatt hensyn til før den ble sendt inn.

– Vi sendte inn en oppdatert versjon av miljøplanen 18. september, og avventer nå svar fra dem innen 14. november 2019. De har mulighet til å be om ytterligere informasjon, og det er ikke uvanlig at denne prosessen går over flere runder. Dersom den blir godkjent vil miljøplanen legges ut offentlig på våre nettsider.

Naturpress: – Fra de som protesterer mot Equinors oljeboringsplaner i Australian Bight hører vi blant annet at dette er «Australias Lofoten». Hvorfor inntar ikke Equinor en mer defensiv holdning når det er snakk om spesielt sårbare områder som dette – dere har jo tross alt en rekke andre leteområder rundt i verden?

– Vi ser potensial for å finne olje eller gass der basert på analyser av data vi har samlet inn gjennom blant annet seismikkundersøkelser. Dette er et område hvor myndighetene ønsker aktivitet og som har blitt gjort tilgjengelig i lisensrunder, på samme måte som vi har lisensrunder på norsk sokkel. Det er også en rekke andre selskaper som også har lisenser i samme område, svarer Haaland.

«Ikke større risiko i Australbukta enn andre steder»

Han sier at Equinor anerkjenner at det er en rekke ulike meninger om leteboring i Great Australian Bight, og at selskapet opplever både støtte og kritikk for planene i Australia.

– Vi legger vekt på at debatten skal være faktabasert og oppfordrer interesserte til å lese materialet om våre planer som vi har gjort åpent tilgjengelig. Over de to siste årene har vi hatt rundt 400 møter med mer enn 200 ulike grupper og organisasjoner for å dele informasjon om prosjektet og lytte til deres kommentarer, og dette vil vi fortsette med.

Miljøplanen inkluderer studier av miljøet i Australbukta og studier av vind og værforhold, ifølge Haaland.

– Det er ikke noe til tilsier at risikoen ved leteboring er høyere her enn andre steder i verden, sier Haaland, og lover at Equinor ikke kommer ikke til å gjennomføre leteboring i området hvis det ikke kan gjøres på en trygg og forsvarlig måte.

– Vi mener at vår miljøplan, som er på over 1500 sider, viser hvordan dette kan gjøres, og avventer nå NOPSEMAs tilbakemelding.

– Dersom den oppdaterte miljøplanen heller ikke godkjennes av NOPSEMA, hva kommer Equinor til å gjøre da?

– Dette er ikke noe vi ønsker å spekulere rundt. Vår søknad ligger nå hos NOPSEMA og vi vil vurdere videre planer når vi får tilbakemeldingen fra dem, svarer Haaland til Naturpress.

«Ignorerte nesten alle kommentarer»

Wilderness Society viser til en undersøkelse som forteller at nesten 70 % av befolkningen i delstaten South Australia er i mot oljeboring i Australbukta.

Organisasjonen retter knallhard kritikk mot Equinors opptreden, både nå og i prosessen generelt. De hevder det norske selskapet har avfeid lokalsamfunnene i prosessen, og i motsetning til hva Haaland uttaler, hevder de at nesten alle kommentarer til de første planene har blitt ignorert.

«Transparent er noe selskapet bare har gitt seg ut for å være. De vil ikke avsløre den nye viktige informasjonen, og fremdeles har de ikke formelt konsultert relevante interessenter, som for eksempel lokale styresmakter og miljøgrupperinger, slik de har blitt bedt om å gjøre, og heller ikke etter gjentatte forespørsler», heter det i en pressemelding fra Wilderness Society.

Mener BP oppførte seg bedre enn Equinor

De mener forgjengeren BP oppførte seg bedre. Equinor har kjøpt BPs to lisenser i området.

«Til og med BP forsøkte å rådføre seg med lokalsamfunnene. Hvem skulle trodd at Equinor ville behandle samfunnet med enda større forakt og inkompetanse enn BP?» spør organisasjonen.

Blant de 30.000 signerte motstanderne sine møter Equinor lokale surfelegender som Stephanie Gilmore og Mick Fanning.

I tillegg har mer enn 20 lokale myndighetsorganer sagt at de er urolige eller motstandere av oljeboring i bukta.

For  å dokumentere risikoen knyttet til et slikt prosjekt som Equinor planlegger i Australbukta, viser Wilderness Society til ulykken med Deepwater Horizon og til det de mener var flaks som hindret et stort uhell på Gullfaks C – med Equinor-Statoil som operatør – kun en måned senere.

Mange protestaksjoner

Naturverdiene i området innbefatter blant annet 36 delfin- og hvalarter, og det faktum at 85 % av de marine artene som befinner seg i Australbukta kun eksisterer der og ingen andre steder.

Protestene fra aksjonister i South Australia har vært mange. Videoen under er fra en av aksjonene, hvor en gruppe aksjonister synger til en Equinor-delegasjon ombord på et fly etter at de har besøkt byen Ceduna.

Ceduna er planlagt som base for Equinor, da byen ligger strategisk plassert nær Equinors lisensområder.


 

- Annonse -