Alle de undersøkte bankene har nå en eller annen form for utelukkelse av kull. Ill: Pixabay.

For fjerde gang legges Etisk bankguide fram, og Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet forteller om betydelige nivåsprang framover.

Siden startåret 2016, da gjennomsnittlig score var på 38 prosent, er man nå kommet opp i 68 prosent samlet sett.

Etisk bankguide går gjennom bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Hver enkelt bank sjekkes på 14 ulike temaområder, og hver bank får en samlet score. Jo høyere resultat, desto bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

FIVH mener at tallene for i år kan tyde på at arbeidet med bankenes retningslinjer over fire år, har løftet bankenes investeringsetikk.

– Bankenes retningslinjer er viktig, for det danner grunnlag for deres praksis. Men det sier ikke alt, og derfor vil vi fremover se mer på bankenes implementering og praksis, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, på organisasjonens hjemmesider.

– Gode retningslinjer for bærekraft og etikk krever kontinuerlig arbeid. Selv om gjennomsnittsscoren er relativt høy, betyr ikke det at bankene ikke har forbedringspotensial. Og gode retningslinjer er ingen garanti for god praksis. Det er svært viktig at bankene påser at retningslinjene ikke bare er på papiret, sier Bakken Riise.

Cultura, Storebrand, KLP og DNB ligger på topp, i denne rekkefølgen. Under disse har sparebankene markert seg med tydelig vektlegging på etikk og bærekraft. Sparebank1 SR-bank hopper helt fra sisteplass i fjor og opp til femte, og har størst fremgang av alle banker denne runden.

Alle de undersøkte bankene har nå en eller annen form for utelukkelse av kull.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?