Illustrasjonsfoto: Pixabay.
- Annonse -

Et område på størrelse med Manchester ganger 1,5 vil bli dekket av ny skog på de britiske øyer i løpet av de neste 10 årene.

Det er planen til The National Trust, som er en bevaringsorganisasjon for natur, kyst, skog, hager og bygninger. Den er Europas største i sitt slag, og markerer sitt 125-års jubileum i år.

Treplantingsprosjektet er beregnet å koste mellom 90 og 100 millioner britiske pund, ifølge The Guardian.

I 2030 vil den nye skogen tilsammen dekke om lag 18.000 ha. The National Trust etterser store arealer i UK, og etter at skogplanteprosjektet er ferdig om 10 år vil 17 % av disse arealene være skogdekket, mot 10 % i dag.

The Guardian skriver at treplantingen fortrinnsvis skal skje på det som i dag er landbruksarealer, og et samarbeid med bønder er nødvendig for at målene skal nås.

– Som den største verneorganisasjonen i Europa har vi et ansvar for å gjøre det vi kan for å kjempe mot klimaendringene. De representerer den største trusselen mot natur, steder og samlinger som vi er beskytter for, uttaler leder for organisasjonen, Hilary McGrady.

I fjor ble det kjent at også den andre store øya i øyriket, Irland, skal gjennomføre et massivt skogplanteprosjekt. Der skal det hvert år de neste 20 årene plantes 22 millioner trær, også dette på landbruksarealer.

Klimaeffekten av treplanting er funnet å være betydelig, noe en studie fra 2019 påviser. Der hevdes det at planting av eksempelvis 500 milliarder trær kan vise seg å være den “mest effektive” globale klimaløsningen overhodet, ifølge EcoWatch.


 

- Annonse -