Forsøplingen på våre strender skyldes stort sett oss selv. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljøorganisasjonen In the Same Boat har skrevet om strandforsøplingen langs norskekysten. Så har de spurt hva befolkningen tror om problemet.


OPPDATERING: Hold Norge Rent, ved daglig leder Lise Keilty Gulbransen, mener innoldet i denne artikkelen gir et unyansert og lite etterettelig bilde. LES NY SAK.


Teksten videre nedenfor er uendret fra publisering.

Det viser seg at det meste av søppelet stammer fra Norge, men folkekunnskapen om dette er svært dårlig. Ikke bare det – In the Same Boat mener at nordmenn fornekter sannheten om søppelet. Organisasjonen forteller i en post på sine egne nettsider at de har blitt hetset og blitt møtt med påstander om å spre «fake news».

Det er analyseinstituttet Sentio som har utført undersøkelsen for In the Same Boat.

Her er noen av de viktigste funnene (kilde i parantes) i undersøkelsen, fulgt av hva nordmenn tror er tilfelle:

FAKTA: Norges kyst er opp til 8 ganger mer forsøplet enn verdensgjennomsnittet (NORCE)
BEFOLKNINGEN: Bare 13% tror Norge er mer forsøplet enn verdensgjennomsnittet

FAKTA: 77% av forsøplingen kommer fra norske kilder. (Mepex)
BEFOLKNINGEN: Bare 19% tror at det meste av forsøplingen kommer fra Norge.

FAKTA: Mindre enn 1% av avfallet langs Norges kyst kommer fra Asia og fjerne land.
BEFOLKNINGEN: Hele 25% tror at avfallet langs Norges kyst kommer fra Asia og fjerne land.

FAKTA: Ca. 80% av forsøplingen langs Norges kyst kommer fra fiskeri og oppdrett. (SALT)
BEFOLKNINGEN: Nesten 70% tror plastposer og matemballasje utgjør den største delen av forsøplingen.


 

- Annonse -